Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về

Câu hỏi
Tìm phát biểu sai. Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về
A. Màu sắc các vạch.
B. Độ sáng tỉ đối của các vạch.
C. Bề rộng quang phổ các vạch.
D. Số lượng vạch.
Cày lý thuyết :|
 
Câu hỏi
Tìm phát biểu sai. Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về
A. Màu sắc các vạch.
B. Độ sáng tỉ đối của các vạch.
C. Bề rộng quang phổ các vạch.
D. Số lượng vạch.
Cày lý thuyết :|
Trả lời:
Chọn $C$.
Lí do: quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau về màu sắc, số lượng, bước sóng và cường độ sáng của các vạch đó.
 
Câu hỏi
Tìm phát biểu sai. Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về
A. Màu sắc các vạch.
B. Độ sáng tỉ đối của các vạch.
C. Bề rộng quang phổ các vạch.
D. Số lượng vạch.
Cày lý thuyết :|
Mỗi nguyên tố tương ứng về số vạch, vị trí vạch, tỉ lệ độ sáng của vạch riêng nên chọn C :D
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,806
Bài viết
51,513
Thành viên
32,075
Thành viên mới nhất
hoangthienvu
Top