Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${\lambda }_{1}$ có khoảng vân là $i_1$. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${\lambda }_{2}$ thì khoảng vân là:
A. ${i}_{2}=\dfrac{{\lambda }_{2}}{{\lambda }_{1}}{i}_{1}$
B. ${i}_{2}=\dfrac{1}{{\lambda }_{1}{\lambda }_{2}}{i}_{1}$
C. ${i}_{2}=\dfrac{{\lambda }_{2}+1}{{\lambda }_{1}}{i}_{1}$
D. ${i}_{2}=\dfrac{{\lambda }_{2}-1}{{\lambda }_{1}}{i}_{1}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
sparkling_star đã viết:
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${\lambda }_{1}$ có khoảng vân là $i_1$. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${\lambda }_{2}$ thì khoảng vân là:

$A.{i}_{2}=\dfrac{{\lambda }_{2}}{{\lambda }_{1}}{i}_{1}$

$B.{i}_{2}=\dfrac{1}{{\lambda }_{1}{\lambda }_{2}}{i}_{1}$

$C.{i}_{2}=\dfrac{{\lambda }_{2}+1}{{\lambda }_{1}}{i}_{1}$

$D.{i}_{2}=\dfrac{{\lambda }_{2}-1}{{\lambda }_{1}}{i}_{1}$
Em đọc qua không biết đúng không.
Khoảng vân: $i=\dfrac{\lambda.D}{a}$
Suy ra: $i_2=\dfrac{{\lambda}_2.i_1}{\lambda_1}$
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,876
Bài viết
51,655
Thành viên
33,265
Thành viên mới nhất
Hkhai0404
Top