[2013] Bài tập Dao động cơ trong các đề thi thử Vật lí

Sau mỗi lần vật đi từ biên về VTCB hoặc từ VTCB đến biên thì VTCB lại thay đổi 1 đoạn $\Delta x=\dfrac{\mu mg}{k}=2cm$ để cân bằng với lực ma sát
Do đó vị trí lò xo dãn lần hai $7cm$ sẽ ứng với vị trí $x=\dfrac{A}{2}$ nên thời điểm lần thứ 2 lò xo dãn $7cm$ là:
$t=\dfrac{3T}{4}+\dfrac{T}{12}=\dfrac{\pi }{6}\left(s\right)\rightarrow \boxed B$
Tớ cũng ra B. Ai giúp với
 
Ta có $T_1=1,6 s$
$T_2=1,8 s$
$T_{12}=14,4 s$
Vì cứ sau $14,4 s$ hai vật gặp nhau 1 lần cùng chiều và 1 lần ngược chiều. Và sau 7,2 s thì chúng gặp nhau.
Ta có
$\Rightarrow $ Sau $ 110s =7T_{12} + 7,2 s + 2s $
$\Rightarrow $ Có 8 lần

Chọn A
T12 tính như thế nào vậy?
 
Bài 36. (Đề thi thử lần 1, trường DH Vinh)
1 con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xò nhẹ độ cứng $k=50 \ \text{N}/\text{m}$, 1 đầu cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ $m_1=100 \ \text{g}$, ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt 1 vật nhỏ $m_2=400 \ \text{g}$ sát m1 rồi thả nhẹ cho 2 vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương lò xo, hệ số ma sát u=0.05, $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là
A. 2.16s
B. 0.31s
C. 2.21s
D. 2.06s
 
Bài 7. (đề thi thử chuyên Phan Bội Châu lần 1)
Cho ba chất điểm (1), (2) và (3) dao động theo phương thẳng đứng trong cùng một hệ trục tọa độ với phương trình của vật (1) và (2) tương ứng là $x_1=4\cos \left(5 \pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)cm$ và $x_2=2\cos \left(5 \pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)cm$. Biết trong quá trình dao động, chất điểm (2) luôn cách đều hai chất điểm (1) và (3) và ba chất điểm luôn thẳng hàng. Phương trình dao động của chất điểm thứ 3 là:
A. $x_3=4\cos \left(5 \pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)cm$
B. $x_3=4\sqrt{3}\cos \left(5 \pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)cm$
C. $x_3=4\sqrt{3}\cos \left(5 \pi t-\dfrac{2\pi }{3}\right)cm$
D. $x_3=4\cos \left(5 \pi t-\dfrac{2\pi }{3}\right)cm$
 
Bài 37. Con lắc lò xo treo thẳng đứng. KHi vật nặng đang đứng yên, người ta truyền cho vật 1 vận tốc hướng thẳng đứng xuống dưới. Sau khoảng thời gian pi/20 s. Vật dừng lại lần đầu và khi đó lò xò bị giãn 15cm. Tình tốc độ của vật khi lò xo giãn 7cm
 
Bài 37. Con lắc lò xo treo thẳng đứng. KHi vật nặng đang đứng yên, người ta truyền cho vật 1 vận tốc hướng thẳng đứng xuống dưới. Sau khoảng thời gian pi/20 s. Vật dừng lại lần đầu và khi đó lò xò bị giãn 15cm. Tình tốc độ của vật khi lò xo giãn 7cm
Vật dừng lại lần đầu có nghĩa là vật đang ở biên dưới.
Khoảng thời gian để đi từ VTCB đến biên là T/4, suy ra T=pi/5, suy ra:
$\Delta l_{0}=\dfrac{T^2.g}{4\pi ^2}=0,1m=10cm$.
Vậy biên độ A=15-10=5cm.
Khi lò xo giãn 7cm có nghĩa là vật ở vị trí có li độ bằng -3 so với VTCB.
Suy ra tốc độ của vật $v=\left|\sqrt{1-\dfrac{x^2}{A^2}}.\omega A \right|$=40 cm/s
 
Công thức của con lắc đơn ở độ sâu dưới mực nước biển này thiếu căn đúng không vậy mấy bác?

$\dfrac{T_h}{T_0}=\dfrac{R}{R-h}$
 
Bài làm
Con lắc thứ nhất có tốc độ góc $\omega $, biên độ $A$ thì con lắc thứ hai có tốc độ góc $2 \omega $, biên độ $3A$.
Khi hai con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng ba lần thế năng nên cả 2 con lắc đều có li độ $|x|=\dfrac{A}{2}.$
Khi đó
$$\begin{cases} v_1 = \omega \sqrt{A^2 -\left(\dfrac{A}{2}\right)^2}=\dfrac{\omega .A.\sqrt{3}}{2} \\ v_2 =2.\omega \sqrt{\left(3A\right)^2 -\left(\dfrac{A}{2}\right)^2}=\omega .A.\sqrt{35} \end{cases}$$
$$\Rightarrow \dfrac{v_2}{v_1}= \sqrt{\dfrac{140}{3}}$$
Sao $v_2 = 2.\omega \sqrt{\left(3A\right)^2 -\left(\dfrac{A}{2}\right)^2}$
 
Sau mỗi lần vật đi từ biên về VTCB hoặc từ VTCB đến biên thì VTCB lại thay đổi 1 đoạn $\Delta x=\dfrac{\mu mg}{k}=2cm$ để cân bằng với lực ma sát
Do đó vị trí lò xo dãn lần hai $7cm$ sẽ ứng với vị trí $x=\dfrac{A}{2}$ nên thời điểm lần thứ 2 lò xo dãn $7cm$ là:
$t=\dfrac{3T}{4}+\dfrac{T}{12}=\dfrac{\pi }{6}\left(s\right)\rightarrow \boxed B$
Nữa chu kỳ sau thì vị trí cân bằng tại lò xo bị nén 2 cm, nên li độ là 9cm chứ không phải 7cm. Đề bài này phải sửa lại tại vị trí lò xo dãn 5 cm
 
$F_{msn}=m_2a\rightarrow F_{msnmax}=m_2.a_{max}=m_2.\dfrac{k}{m_1+m_2}.A=\dfrac{kA}{2}$
Vậy vật đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại giữa hai vật lần thứ 2 khi vật đi từ $x=-A\rightarrow x=\dfrac{A}{2}$
$S=\dfrac{3A}{2}=3 cm$
$t=\dfrac{1}{3}.2\pi \sqrt{\dfrac{m_1+m_2}{k}}=\dfrac{\pi }{15}
\rightarrow v=\dfrac{45}{\pi } \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
Sai chỗ nào nhỉ :S
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,785
Bài viết
51,465
Thành viên
31,551
Thành viên mới nhất
bvt532k
Top