Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó .

Bài toán
Một con lắc dao động $x = 10\cos(10 \pi t + \dfrac{\pi}{2})$ cm . Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một con lắc dao động $x = 10\cos(10 \pi t + \dfrac{\pi}{2})$ cm . Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó .
Thế năng của vật bằng động năng của vật nên
$x=\pm \dfrac{A\sqrt{2}}{2}
\Rightarrow \tan \left ( 10\pi t+\dfrac{\pi}{2} \right )=\pm 1\Rightarrow ...$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Công thức cho bạn. Khi $W_đ=n.W_t$.
Ta có $A=\pm \dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$
P/S Công thức cần cho vào thẻ đô la thì mới hiện!
Thân!
Đã sửa!
N.SMOD!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,221
Bài viết
50,793
Thành viên
28,733
Thành viên mới nhất
hungvietuc1
Top