Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì P mạch là?

Bài toán
Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào mạch điện điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 100W. Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. $50\sqrt{2}$W
B. $100W$
C. $25W$
D. $50W$
 
Bài toán
Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào mạch điện điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 100W. Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. $50\sqrt{2}$W
B. 100W
C. 25W
D. 50W
Ta có : $$\dfrac{P_2}{P_1} = (\dfrac{Z_1}{Z_2})^2 = \dfrac{1}{2}$$
Suy ra $$P_2=50W$$
Vậy chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nguyễn Hương Ly Bài tập Điện xoay chiều 4
D Bài tập Điện xoay chiều 1
T Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Bài tập Điện xoay chiều 3
N Bài tập Điện xoay chiều 1
C Bài tập Điện xoay chiều 1
H Bài tập Điện xoay chiều 8
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 2

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,765
Bài viết
51,409
Thành viên
30,336
Thành viên mới nhất
1demsay
Top