Định h để cường độ điện trường tại M cực đai

Thảo luận trong 'Bài tập Điện tích - Điện trường' bắt đầu bởi crazyfish2008, 2/8/12.

 1. crazyfish2008

  crazyfish2008 Member

  Bài toán
  Hai điện tích dương $q_1=q_2=q$ đặt tại 2 điểm A,B trong không khí.
  Cho biết AB=2a. M là điểm trên trung trực AB và cách AB đoạn h. Định h để cường độ điện trường tại M cực đai. Tính giá trị cực đại này?
  [​IMG]
   
 2. H2O

  H2O New Member


  $\vec{E_M}=\vec{E_1}+\vec{E_2}$
  $\vec{E_1}=\vec{E_2}$
  Do đó $ME_1E_ME_2$ là hình thoi
  $E_1= k.\dfrac{q}{AM^2}=k.\dfrac{q}{\left(a^2+h^2\right)^2}$
  Do đó :
  $E_M= 2E_1\cos \alpha = \dfrac{2kqh}{\left(a^2+h^2\right)^{\dfrac{3}{2}}}$
  $a^2+h^2 = \dfrac{a^2}{2}+\dfrac{a^2}{2}+h^2$
  $\to \left(a^2+h^2\right)^3 \geq \dfrac{27}{4}a^4h^2$
  $\to \left(a^2+h^2\right)^{\dfrac{3}{2}} \geq \dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2h$
  $\to E_M \leq \dfrac{4kq}{3\sqrt{3} a^2}$
  $\to E_{M\,max} = \dfrac{4kq}{3\sqrt{3} a^2} \Leftrightarrow h = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 2/11/13
  Nguyễn Đình Huynh thích bài viết này.
 3. Đào Hải

  Đào Hải New Member

  AM^2 phải bằng a^2 + h^2 chứ bạn