Định h để cường độ điện trường tại M cực đai

#1
Bài toán
Hai điện tích dương $q_1=q_2=q$ đặt tại 2 điểm A,B trong không khí.
Cho biết AB=2a. M là điểm trên trung trực AB và cách AB đoạn h. Định h để cường độ điện trường tại M cực đai. Tính giá trị cực đại này?
 
Similar threads Forum Date
NFS.Poseidon Hỏi Vận tốc tối thiểu để vật qua được đỉnh B? Bài tập Động lực học chất điểm 0
sương nắng Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a Bài tập Điện tích - Điện trường 4
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
viet2001azd Xác định góc alpha để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I. Bài tập Các định luật bảo toàn 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
@ Hãy xác định sơ đồ bên trong hộp đen này Dòng điện không đổi 0
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1

Similar threads

H2O

New Member
#2
crazyfish2008 đã viết:
Hai điện tích dương $q_1=q_2=q$ đặt tại 2 điểm A,B trong không khí.
Cho biết AB=2a. M là điểm trên trung trực AB và cách AB đoạn h. Định h để cường độ điện trường tại M cực đai. Tính giá trị cực đại này?
[font=arial, helvetica, sans-serif][/font]

$\vec{E_M}=\vec{E_1}+\vec{E_2}$
$\vec{E_1}=\vec{E_2}$
Do đó $ME_1E_ME_2$ là hình thoi
$E_1= k.\dfrac{q}{AM^2}=k.\dfrac{q}{\left(a^2+h^2\right)^2}$
Do đó :
$E_M= 2E_1\cos \alpha = \dfrac{2kqh}{\left(a^2+h^2\right)^{\dfrac{3}{2}}}$
$a^2+h^2 = \dfrac{a^2}{2}+\dfrac{a^2}{2}+h^2$
$\to \left(a^2+h^2\right)^3 \geq \dfrac{27}{4}a^4h^2$
$\to \left(a^2+h^2\right)^{\dfrac{3}{2}} \geq \dfrac{3\sqrt{3}}{2}a^2h$
$\to E_M \leq \dfrac{4kq}{3\sqrt{3} a^2}$
$\to E_{M\,max} = \dfrac{4kq}{3\sqrt{3} a^2} \Leftrightarrow h = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ