Tính cơ năng của con lắc đơn khi cho $m,l,\alpha_0,g$

Bài toán:
Một con lắc dơn có chiều dài $100(cm)$ , vật nặng có khối lượng $1(kg)$ dao động với biên độ góc $\alpha _m = 0,1 (rad)$ tại nơi có gia tốc $g=10(m/s^2)$. Cơ năng của con lắc là ???
Đ/A: $0,05(J)$
 
Re: Cơ năng của con lắc đơn

Huyền Đức đã viết:
Bài toán:
Một con lắc dơn có chiều dài $100(cm)$ , vật nặng có khối lượng $1(kg)$ dao động với biên độ góc $\alpha _m = 0,1 (rad)$ tại nơi có gia tốc $g=10(m/s^2)$. cơ năng của con lắc là ???
Đ/A: $0,05(J)$

Lời giải:

Cơ năng của con lắc là $$W=mgl(1-\cos\alpha _o)\approx \dfrac{mgl\alpha _o^2}{2}=0,05(J)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,297
Bài viết
50,900
Thành viên
29,130
Thành viên mới nhất
caothienny210
Top