Tìm điểm gần nhất trên đường thẳng nối 2 nguồn dao động cùng pha với nguồn

Bài toán: Trên mặt nước có 2 nguồn cùng pha kết hợp $S_1, S_2$ cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1 cm ( coi như không đổi khi truyền trên mặt nước), cùng pha, cùng tần số $f=40Hz$. Vân tốc truyền sóng trên mặt nước là 2m/s.Điểm gần nhất trên đường thẳng $S_1S_2$ dao động cùng pha với 2 nguồn :
A. Trong đoạn S_1S_2 cách nguồn 2cm
B. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 2cm
C. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm
D. Trong đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm
 
lvcat đã viết:
Bài toán: Trên mặt nước có 2 nguồn cùng pha kết hợp $S_1, S_2$ cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1 cm ( coi như không đổi khi truyền trên mặt nước), cùng pha, cùng tần số $f=40Hz$. Vân tốc truyền sóng trên mặt nước là 2m/s.Điểm gần nhất trên đường thẳng $S_1S_2$ dao động cùng pha với 2 nguồn :
A. Trong đoạn S_1S_2 cách nguồn 2cm$\quad \quad \quad $ B. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 2cm
C. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm $\quad \quad \quad $ D.Trong đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm


Lời giải:

Phương trình sóng tổng quát tại M bất kỳ cho 2 nguồn cùng pha dao động với biên độ a
$u_M=2a\cos\dfrac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1)\cos(\omega t-\dfrac{\pi }{\lambda }(d_2+d_1))$
Giả sử M nằm trong đoạn 2 nguồn thì $\dfrac{-\pi }{\lambda }(d_2+d_1)=\dfrac{-\pi }{0,05}.12.10^{-2}\neq k2\pi $ (loại)
Vậy M phải nằm ngoài đoạn 2 nguồn
$\dfrac{\pi }{0,05}(d_2+d_1)=k2\pi \Leftrightarrow d_2+d_1=0,1k$
Giả sử M nằm gần phía $S_1$ thì $d_2-d_1=l=0,12m$
Suy ra $d_2=0,05k+0,06>l=0,12m \Rightarrow k_{min}=2 \Rightarrow d_2-l=0,04m$
Chọn C
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,200
Bài viết
50,813
Thành viên
28,393
Thành viên mới nhất
Cao Kiên
Top