Tìm điểm gần nhất trên đường thẳng nối 2 nguồn dao động cùng pha với nguồn

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
#1
Bài toán: Trên mặt nước có 2 nguồn cùng pha kết hợp $S_1, S_2$ cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1 cm ( coi như không đổi khi truyền trên mặt nước), cùng pha, cùng tần số $f=40Hz$. Vân tốc truyền sóng trên mặt nước là 2m/s.Điểm gần nhất trên đường thẳng $S_1S_2$ dao động cùng pha với 2 nguồn :
A. Trong đoạn S_1S_2 cách nguồn 2cm
B. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 2cm
C. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm
D. Trong đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm
 

Similar threads

#2
lvcat đã viết:
Bài toán: Trên mặt nước có 2 nguồn cùng pha kết hợp $S_1, S_2$ cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1 cm ( coi như không đổi khi truyền trên mặt nước), cùng pha, cùng tần số $f=40Hz$. Vân tốc truyền sóng trên mặt nước là 2m/s.Điểm gần nhất trên đường thẳng $S_1S_2$ dao động cùng pha với 2 nguồn :
A. Trong đoạn S_1S_2 cách nguồn 2cm$\quad \quad \quad $ B. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 2cm
C. Ngoài đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm $\quad \quad \quad $ D.Trong đoạn $S_1S_2$ cách nguồn 4cm


Lời giải:

Phương trình sóng tổng quát tại M bất kỳ cho 2 nguồn cùng pha dao động với biên độ a
$u_M=2a\cos\dfrac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1)\cos(\omega t-\dfrac{\pi }{\lambda }(d_2+d_1))$
Giả sử M nằm trong đoạn 2 nguồn thì $\dfrac{-\pi }{\lambda }(d_2+d_1)=\dfrac{-\pi }{0,05}.12.10^{-2}\neq k2\pi $ (loại)
Vậy M phải nằm ngoài đoạn 2 nguồn
$\dfrac{\pi }{0,05}(d_2+d_1)=k2\pi \Leftrightarrow d_2+d_1=0,1k$
Giả sử M nằm gần phía $S_1$ thì $d_2-d_1=l=0,12m$
Suy ra $d_2=0,05k+0,06>l=0,12m \Rightarrow k_{min}=2 \Rightarrow d_2-l=0,04m$
Chọn C
 

Trạng thái

Anh nào có thể giúp em hiểu rõ hơn về động năng và thế năng theo thời gian được không?
một con lắc đơn được tích điện được đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng. khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1,6s. khi điện trường hướng lên thì chu kì dao động của con lắc là 2s. khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì dao động của con lắc đơn là
A. 1,69s B. 1,52s C. 2,2s D. 1,8s
giúp mình với
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương truyền sóng từ nguồn O: Uo= Acos( 2pi/T. t + pi/2) (cm). Ở thời điểm t = 1/2 chụ kì, Một điểm M cách nguồn sóng bằng 1/3 bước sóng có độ dịch chuyển Um = 2 cm. Biên độ sóng A bằng?
A. 4cm
B. 2cm
C. 4/căn 3 cm
D. 2/căn 3 cm
Giúp mình với
Cho 1 vật dao động điều hòa với phương trình x=6Cos(5π t-2π/3) (cm) tại thời điểm t, vật có vận tốc là 15π (cm/s) và đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10s là
A. 3√3 cm
B. -3cm
C. -3√3cm
D. 3 cm
thực hiện sóng dừng có bước sóng bằng 12 cm và biên độ tại bụng bằng 4cm kể từ điểm nút N có 10 điểm liên tiếp dao động với biên độ A=2cm. Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu
2k thi điểm cao k
Còn tôi thì buồn quá😔😔😔😔😔😔
Vào thấy nhiều bài đăng mà chẳng có ai trả lời, có chút gì đó na nao :3
P/s : Chuẩn bị nhập ngũ nào 2k =))
Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 có vận tốc 15km đi liên tục. Xe 2 khởi hành sớm hơn 1h nhưng lại nghỉ trên đường 2h. Hỏi xe 2 phải có tốc độ bao nhiêu ms đến B cùng lúc vs xe 1
E ms lên lớp 10 mà năm trung học cơ sở e hơi ngu lí mấy anh chị bày e bài này đc k ak
Top