Trên đoạn MN=30mm có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng $\lambda_1$

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D= 2m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 0,5\mu m$ và $\lambda_2 = 0,4\mu m$ Trên đoạn MN=30mm (M và N ở cùng một bên với vân sáng trung tâm O và OM=5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda_1$
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
 
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D= 2m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 0,5\mu m$ và $\lambda_2 = 0,4\mu m$ Trên đoạn MN=30mm (M và N ở cùng một bên với vân sáng trung tâm O và OM=5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda_1$
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
Giải

$i_1= 0,5 (mm)$


$\dfrac{k_1}{2k_2+1}=\dfrac{\lambda_2}{2\lambda_1}=\dfrac{2}{5}

$

Ta có:

$\dfrac{-L}{2} \leq k_1 i_1 \leq \dfrac{L}{2}$

$\Rightarrow -15 \leq 2n+1 \leq 15$

Vậy, có tất cả 16 vân trùng

Rứa là a răng hầy ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$i_1$ = 0,5 (mm)
$i_2$ = 0,4 (mm)
$\dfrac{k_1}{2k_2+1}=\dfrac{\lambda_2}{2\lambda_1}=\dfrac{2}{5}$

$\Rightarrow$ $ k_1$ = 2(2n+1)
$\Rightarrow$ x =$ i_1$ $ k_1$
Mà $5.5mm < x < 5.5 +30=35.5$
Nên $2.25 < n < 17.25$
Vì vậy nên có 15 giá trị của n
P/S:Nhớ xóa bỏ định dạng bạn nhé.
Tôi đã sửa lại cho bạn,
HBD.
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,876
Bài viết
51,655
Thành viên
33,282
Thành viên mới nhất
hoathanhq
Top