Trên đoạn MN=30mm có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng $\lambda_1$

ShiroPin

Active Member
#1
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D= 2m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 0,5\mu m$ và $\lambda_2 = 0,4\mu m$ Trên đoạn MN=30mm (M và N ở cùng một bên với vân sáng trung tâm O và OM=5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda_1$
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
 

Similar threads

To_Be_The_Best

Active Member
#2
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D= 2m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 0,5\mu m$ và $\lambda_2 = 0,4\mu m$ Trên đoạn MN=30mm (M và N ở cùng một bên với vân sáng trung tâm O và OM=5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng của bức xạ $\lambda_1$
A. 15
B. 7
C. 14
D. 9
Giải

$i_1= 0,5 (mm)$


$\dfrac{k_1}{2k_2+1}=\dfrac{\lambda_2}{2\lambda_1}=\dfrac{2}{5}

$

Ta có:

$\dfrac{-L}{2} \leq k_1 i_1 \leq \dfrac{L}{2}$

$\Rightarrow -15 \leq 2n+1 \leq 15$

Vậy, có tất cả 16 vân trùng

Rứa là a răng hầy ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

ShiroPin

Active Member
#3
Làm kiểu gì mà không ra giống đáp án thế bạn :sad:

Đề nghị em viết hoa đầu câu !
Lil.Tee
 
#6
$i_1$ = 0,5 (mm)
$i_2$ = 0,4 (mm)
$\dfrac{k_1}{2k_2+1}=\dfrac{\lambda_2}{2\lambda_1}=\dfrac{2}{5}$

$\Rightarrow$ $ k_1$ = 2(2n+1)
$\Rightarrow$ x =$ i_1$ $ k_1$
Mà $5.5mm < x < 5.5 +30=35.5$
Nên $2.25 < n < 17.25$
Vì vậy nên có 15 giá trị của n
P/S:Nhớ xóa bỏ định dạng bạn nhé.
Tôi đã sửa lại cho bạn,
HBD.
 

Trạng thái

Cho 1 vật dao động điều hòa với phương trình x=6Cos(5π t-2π/3) (cm) tại thời điểm t, vật có vận tốc là 15π (cm/s) và đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10s là
A. 3√3 cm
B. -3cm
C. -3√3cm
D. 3 cm
thực hiện sóng dừng có bước sóng bằng 12 cm và biên độ tại bụng bằng 4cm kể từ điểm nút N có 10 điểm liên tiếp dao động với biên độ A=2cm. Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu
2k thi điểm cao k
Còn tôi thì buồn quá😔😔😔😔😔😔
Vào thấy nhiều bài đăng mà chẳng có ai trả lời, có chút gì đó na nao :3
P/s : Chuẩn bị nhập ngũ nào 2k =))
Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 có vận tốc 15km đi liên tục. Xe 2 khởi hành sớm hơn 1h nhưng lại nghỉ trên đường 2h. Hỏi xe 2 phải có tốc độ bao nhiêu ms đến B cùng lúc vs xe 1
E ms lên lớp 10 mà năm trung học cơ sở e hơi ngu lí mấy anh chị bày e bài này đc k ak
nếu ghép hai nguồn song song khác hiệu điện thế là U1 và U2 thì U tổng tính như thế nào vậy mọi người ?
t kiểu mới tham gia vào diễn đàn ý, phải bắt đầu vào từ đâu để tìm được tài liệu hay, và giao lưu trao đổi bài kiểu gì mong mọi người chỉ?
và admin của diễn đàn nàylà ai ạ ?
Hành Ca wrote on Đ&H's profile.
Emax = 1/2kA^2
Et = 1/2kx^2
Ed = Emax - Et = 0.32
Top