f biến thiên Tìm độ tự cảm của cuộn dây

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi $U$ và tần số $f$ thay đổi đượcvào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần $L$ có điiện trở thuần $r$ và tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Ban đầu khi tần số của mạch giữ bằng $f_1$ thì tổng trở của cuộn dây là $100 \Omega$. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại thì giữ điện dung của tụ không đổi. Sau đó thay đổi tần số $f$ thì cường độ dòng điện trong mạch thay đổi và khi $f=f_2=100Hz$ thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Tìm độ tự cảm của cuộn dây
A. $\dfrac{2}{\pi}$
B. $\dfrac{1}{2\pi}$
C. $\dfrac{1}{\pi}$
D. $\dfrac{1}{4\pi}$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi $U$ và tần số $f$ thay đổi đượcvào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần $L$ có điiện trở thuần $r$ và tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Ban đầu khi tần số của mạch giữ bằng $f_1$ thì tổng trở của cuộn dây là $100 \Omega $. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại thì giữ điện dung của tụ không đổi. Sau đó thay đổi tần số $f$ thì cường độ dòng điện trong mạch thay đổi và khi $f=f_2=100Hz$ thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Tìm độ tự cảm của cuộn dây
A. $\dfrac{2}{\pi }$
B. $\dfrac{1}{2\pi }$
C. $\dfrac{1}{\pi }$
D. $\dfrac{1}{4\pi }$
Ban đầu $ R^2 + Z_L^2 =100^2$
Sau khi thay đổi C : $ Z_C=\dfrac{R^2 + Z_L^2}{Z_L}=\dfrac{100^2}{Z_L}$
$\Rightarrow $ $ \dfrac{L}{C}=100^2 \left(1\right)$
Khi $f=f_2$ thì I max nên có công hưởng điện :$2\pi f_2 =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\left(2\right)$
Từ (1) (2) ta giải hệ tính được
B. $\dfrac{1}{2\pi }$
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,926
Thành viên mới nhất
long0210
Top