Số điểm dao động ngược pha với 2 nguồn trên đoạn CO

Bài toán:
$2$ nguồn $AB$ giống nhau.$AB=12cm,\lambda =1,6cm$. Gọi $C$ là điểm cách đều 2 nguồn và cách trung điểm $O$ của $AB$ một đoạn khoảng $8cm$. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn $CO$ là?
 
Lời Giải:
Giả sử
${{u}_{A}}={{u}_{B}} = a\cos(wt) $

Gọi $M \in CO, AM=d$

$\to {{u}_{M}}= 2a\cos (wt-\dfrac{2\pi d}{\lambda }) $

Tại M ngược pha với nguồn

$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=\pi +k2\pi \Leftrightarrow d=(k+0,5)\lambda$

$6=OA\le d=(k+0,5).1,6\le AC=\sqrt{O{{A}^{2}}+O{{C}^{2}}}=10 $

$\Leftrightarrow 3,25\le k\le 5,75 $

$\Leftrightarrow k=4;5$

Vậy có 2 điểm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cách khác:
Gọi M là điểm doa động ngược pha với nguồn năm trên trung trực $AB$ thì thỏa mãn công thức:
\[ a=(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}\]
Với d là khoảng các từ điểm đó tới nguồn.
Vì M thuộc $CO$ nên:
\[ AO \le d \le AC\]
Giải ra ta được:
\[ 5,5 \le k \le 7,5\]
Vậy có 2 điểm ngược pha với nguồn.
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,876
Bài viết
51,655
Thành viên
33,265
Thành viên mới nhất
Hkhai0404
Top