Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A

Bài toán
Có 1 nguồn âm S truyền âm đẳng hướng trong không gian . 1 người đi từ A đến C thì thấy qua điểm B có cường độ âm lớn nhất và cường độ âm tại A và C bằng nhau. Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A
A. $3$
B. $\sqrt{3}$
C. $2$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 
Bài toán
Có 1 nguồn âm S truyền âm đẳng hướng trong không gian . 1 người đi từ A đến C thì thấy qua điểm B có cường độ âm lớn nhất và cường độ âm tại A và C bằng nhau. Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A
A. $3$
B. $\sqrt{3}$
C. $2$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
http://vatliphothong.vn/t/2121/

Đã post
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,186
Bài viết
50,813
Thành viên
28,162
Thành viên mới nhất
Phươngnga442017
Top