Xác định tốc độ cực đại sau khi lực F ngừng tác dụng

Bài toán
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k=50N/m$ và vật nặng có khối lượng $m=200g$. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng một lực $F$ không đổi dọc theo trục của lò xo và có độ lớn là $2N$ trong $0,1s$. Bỏ qua mọi ma sát, lấy $g=10m/s^{2}$. Xác định tốc độ cực đại sau khi lực $F$ ngừng tác dụng
A. $20\pi \sqrt{2}cm/s$
B. $40\pi cm/s$
C. $25\pi cm/s$
D. $20\pi cm/s$
P/s: Chuyên TB lần 5.( chưa giải nhé)
 
Bài toán
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k=50N/m$ và vật nặng có khối lượng $m=200g$. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng một lực $F$ không đổi dọc theo trục của lò xo và có độ lớn là $2N$ trong $0,1s$. Bỏ qua mọi ma sát, lấy $g=10m/s^{2}$. Xác định tốc độ cực đại sau khi lực $F$ ngừng tác dụng
A. $20\pi \sqrt{2}cm/s$
B. $40\pi cm/s$
C. $25\pi cm/s$
D. $20\pi cm/s$
P/s: Chuyên TB lần 5.( chưa giải nhé)
Bài Làm:
$\omega=5\pi$
$T=0,4$ Nên lực F tác dụng trong khoảng tg $\dfrac{T}{4} $, vật vừa đến vị trí biên.
Ta có: $K.A=F=2(N)$ . Nên $A=4cm$;$v_1=20\pi$ $=>$$A'=4\sqrt{2}$
Nên $v_{max}=20\sqrt{2}\pi$
Nên chọn A.

Không biết có đúng ko nữa...
 
Bài Làm:
$\omega=5\pi$
$T=0,4$ Nên lực F tác dụng trong khoảng tg \dfrac{T}{4} , vật vừa đến vị trí biên.
Ta có: $K.A=F=2(N)$ . Nên $A=4cm$ Nên $v_{max}=20\pi$
Nên chọn D.

Không biết có đúng ko nữa...
Sai bạn nhé. Làm như cậu thì không dùng hết dữ kiện đề bài. Khi ngừng tác dụng $F$ thì vật sẽ dao dộng với VTCB mới có li độ $x=A=4cm$
Biên độ dao động mới : $A^{''}=x^{2} +\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}$
 
Sai bạn nhé. Làm như cậu thì không dùng hết dữ kiện đề bài. Khi ngừng tác dụng $F$ thì vật sẽ dao dộng với VTCB mới có li độ $x=A=4cm$
Biên độ dao động mới : $A^{''}=x^{2} +\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}$
Mình sửa lại rồi mà bạn. Lúc trước mình nhầm
 
Bài Làm:
$\omega=5\pi$
$T=0,4$ Nên lực F tác dụng trong khoảng tg $\dfrac{T}{4} $, vật vừa đến vị trí biên.
Ta có: $K.A=F=2(N)$ . Nên $A=4cm$;$v_1=20\pi$ $=>$$A'=4\sqrt{2}$
Nên $v_{max}=20\sqrt{2}\pi$
Nên chọn A.

Không biết có đúng ko nữa...
Cho mình hỏi $v_1$ ở đây có phải là vận tốc vận ngay sau khi ngừng tác dụng $F$? Làm thế nào lại xác định được $v_1$ , vậy bạn?? Cảm ơn.
 
Bài Làm:
$\omega=5\pi$
$T=0,4$ Nên lực F tác dụng trong khoảng tg $\dfrac{T}{4} $, vật vừa đến vị trí biên.
Ta có: $K.A=F=2(N)$ . Nên $A=4cm$;$v_1=20\pi$ $=>$$A'=4\sqrt{2}$
Nên $v_{max}=20\sqrt{2}\pi$
Nên chọn A.

Không biết có đúng ko nữa...
Cho mình hỏi F có phải là F kéo về đâu? Đáng lẽ phải dùng công thức F = ma chứ?
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,770
Bài viết
51,418
Thành viên
30,415
Thành viên mới nhất
jiangalone
Top