Bài toán về vân tối

yoyo25

New Member
#1
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 742nm và bức xạ màu lục có bước sóng nằm trong khoảng 500nm đến 575nm. Trên mànb quan sát giữa hai vân tối liên tiếp gần vân trung tâm nhất và cùng nằm về một phía với O có 7 vân màu lục.Tính giá trị của bước sóng màu lục?
 

Similar threads

ngocnhat95

Active Member
#2
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 742nm và bức xạ màu lục có bước sóng nằm trong khoảng 500nm đến 575nm. Trên mànb quan sát giữa hai vân tối liên tiếp gần vân trung tâm nhất và cùng nằm về một phía với O có 7 vân màu lục.Tính giá trị của bước sóng màu lục?
Bài Làm:
Trên màn quan sát giữa hai vân tối liên tiếp gần vân trung tâm nhất có 7 vân màu lục. Nên khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân tối trùng nhau của hai bức xạ là $7.i_l$
Nên $x_{min}=7\lambda_l=2\left(k+\dfrac{1}{2}\right) \lambda_{đ} $
$ 0,5 \le \lambda_l =0,212\left(k+0,5\right) \le 0,575 $
$\Rightarrow $$k=2$ $\Rightarrow$ $\lambda_l =0,53 (\mu m)$
 

Trạng thái

mn cho mình hỏi xíu.. ở đây có mục tìm kiếm câu hỏi k
hello m.n mình là thành viên mới
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
Em cảm ơn thầy. Nó rất hay ạ
chào Thầy và các anh chị, em là học sinh mới trên diễn đàn mong đc thấy và các anh chị giảng giải bài khi có bài em đăng ạ...EM CẢM ƠN ^^
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
thầy ơi có bài tập+ lí thuyết sóng cơ ko ạ
thầy có thể gửi cho e bài tập phần này ko thầy
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độtrung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?
A. 4,6 cm. B. 5,1 cm C. 3,8 cm
một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li dộ x thỏa mãn x1=x2= - x3=6cm
Biên độ dao đông là :
mọi người giúp em với ạ
Đoạn mạch nối tiếp AB gồm AM, MN, NB.Đoạn AM chứa L, MN chứa hộp X, đoạn NB chứa C, biết
uAB=Uocos( wt+phi ),uAM = 80cos(wt) V, uAM = 90cos(wt-Pi/4) V. Nếu 2LC w^2=3 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MN
là:
mọi người giúp em với ạ
có ai có vật lý và tuổi trẻ tháng 2 2018 ko