Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc

Bài toán
Xét một hệ thống gồm:
- ròng rọc là 1 đĩa tròn bằng Fe khối lượng m=100g
- sợi dây AB không giãn,không khối lượng vắt lên ròng rọc
- 2 vật A ,B khối lượng lần lượt MA=300gvàMB=150gtreo ở 2 đầu dây .Thả cho hệ chuyển động không vận tốc đầu.g=10m/s2. Tính gia tốc của hệ

Lời giải

$\begin{cases}
& \text{ } m_Ag-T_A=m_Aa \\
& \text{ } T_B-m_Bg=m_Ba \\
& \text{ } (T_A-T_B)R=I\gamma\Leftrightarrow T_A-T_B=\dfrac{1}{2}ma
\end{cases}$
$\Rightarrow (m_A-m_B)g-\dfrac{1}{2}ma=(m_A+m_B)a \Rightarrow a=\dfrac{(m_A-m_B)g}{\dfrac{1}{2}m+m_A+m_B}=3m/s^2$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,876
Bài viết
51,655
Thành viên
33,265
Thành viên mới nhất
Hkhai0404
Top