Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:

Câu hỏi
Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước & sau phản ứng khác nhau
B Phản ứng hạt nhân có tỏa và thu năng lượng
C Số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gian phản ứng
D Một phần khối lượng các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
 
Câu hỏi
Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước & sau phản ứng khác nhau
B Phản ứng hạt nhân có tỏa và thu năng lượng
C Số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gian phản ứng
D Một phần khối lượng các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
Câu B.
 
Câu hỏi
Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước & sau phản ứng khác nhau
B Phản ứng hạt nhân có tỏa và thu năng lượng
C Số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gian phản ứng
D Một phần khối lượng các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
Đáp án A Do tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng lớn hơn hoặc nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng.
 
Câu hỏi
Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước & sau phản ứng khác nhau
B Phản ứng hạt nhân có tỏa và thu năng lượng
C Số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gian phản ứng
D Một phần khối lượng các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
Trả lời
Có gì mình cũng xin góp ý nhé
A. Đúng
B. Không đúng vì phản ứng hóa học cũng có tỏa với thu năng lượng nhưng nó vẫn bảo toàn khối lượng đó thôi
C. Câu này mà đúng thì ngớ ngẩn quá
D. Khối lượng thì không thể chuyển thành năng lượng được
 
Trả lời
Có gì mình cũng xin góp ý nhé
A. Đúng
B. Không đúng vì phản ứng hóa học cũng có tỏa với thu năng lượng nhưng nó vẫn bảo toàn khối lượng đó thôi
C. Câu này mà đúng thì ngớ ngẩn quá
D. Khối lượng thì không thể chuyển thành năng lượng được
Tại sao KL lại k chuyển thành năng lượng đc, bởi có KL là có NL mà?
 
Tại sao KL lại k chuyển thành năng lượng đc, bởi có KL là có NL mà?
Oh, có phải bạn đang nghĩ đến công thức Anh-xtanh $E=mc^2$ không? Ở đây mình muốn nhấn mạnh là chỉ có năng lượng mới chuyển hóa qua lại lẫn nhau được thôi bạn nah
 
A đúng hoàn toàn
D đúng 1 phần (năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có thể giảm -> thu năng lượng)

-> Chọn A
 
Câu hỏi
Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước & sau phản ứng khác nhau
B Phản ứng hạt nhân có tỏa và thu năng lượng
C Số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gian phản ứng
D Một phần khối lượng các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
B đúng
A sai vì tổng độ hụt khối mới khác nhau không phải từng
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,773
Bài viết
51,430
Thành viên
30,700
Thành viên mới nhất
giabaodanny21
Top