Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng

#1
Bài toán
Xét một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định và dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Nếu chọn gốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên N thì cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng $W_t=\dfrac{kx^2}{2}$, với x là li độ của vật k là độ cứng của lò xo
A. M thỏa mãn để O nằm chính giữa M và N
B. M trùng với N
C. M trùng với O
D. M nằm chính giữa O và N
 

Similar threads

#3
Chọn chiều dương hướng xuống dưới. I là tọa độ của chất điểm tại thời điểm t
Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng
Δl=mgkkΔl=mg
x
là tọa độ của vật thì
Thế năng đàn hồi
Wdh=12kl+x)2
Khoảng cách từ điểm tới gốc thế năng trọng trường tới I là:
IM=h=OMx
Thé năng trọng trường:
Wdh=mgh=mg(OMx)
Theo đề
Wdh+Wdh=12kl+x)2+mg(OMx)
=12kx2
→12kΔl2+kΔlx+mg(OMx)=0
→12kΔl2+kΔlx+kΔl(OMx)=0
→12kΔl2+kΔlOM=0
OM=−Δl2=−ON2→OM=MN
M
nằm chính giữa
O
N
 

Trạng thái

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với A=4cm. Biết m=100g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2N là 2T/3 (T là chu kì dao động).lấy π²=10. Chu kì dao động là?
Giải giúp e bài này vs!! ( giải bằng đường thẳng giúp e nha)
Tốc độ trung bình của vật trong
1 chu kì
Trong pi / 30 đâu tiên
Giúp em vs
Tracychan wrote on sam1995's profile.
Đây
Một thời đã xa =))
Một xe chuyển động thẳng châm dần đều cho đến khi dừng lại . Quãng đưpngf xe đi được trong giây đầu tiên gấp 19 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng . Quãng đường đi được trong cả 2 giai đoạn này là 100 m .Tìm quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại.
1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với A=4cm. Biết m=100g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2N là 2T/3 (T là chu kì dao động).lấy π²=10. Chu kì dao động là?
2. Một vật dao động với A=10cm.Trong 1 chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ vo ở trên là 20 cm/s. Tính vo?
Chứng minh khoảng cách của hai điểm cực đại (cực tiểu) liên tiếp bằng lamda/2 như thế nào ạ? Em cảm ơn.
Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng cách nhau lamđa/12. Khi li độ tại M là 3cm thì li độ tại N là -3√3cm. Tính biên độ sóng A
A. 6cm. C. 3√3 cm
B. 2√3 cm. D. 6√7 cm
Pls help me 😣 cách giải nhaaaa
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=4cos(4πt - 2π/3). Kể từ t=0. Sau khi vật đi được quãng đường 9cm vật có vận tốc bằng bao nhiêu?
Giải bằng đường thẳng giúp e nhé
Một con lắc lò xo nằm ngang DĐĐH với biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz, khối lượng của vật là m = 0,2kg. Lấy bi bình = 10. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là???
Giải giúp em với ạ
Top