Tính độ tự cảm của cuộn dây:

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 6V để cung cấp cho mạch một năng lượng 5$\mu$ J bằng cách nạp điện cho tụ. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 1$\mu$s thì dòng điện triệt tiêu. Tính độ tự cảm của cuộn dây:

A. $\dfrac{2}{\pi^2} (\mu H)$

B. $\dfrac{5,6}{\pi^2} (\mu H)$

C. $\dfrac{1,6}{\pi^2} (\mu H)$

D. $\dfrac{3,6}{\pi^2} (\mu H)$
 
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 6V để cung cấp cho mạch một năng lượng 5$\mu$ J bằng cách nạp điện cho tụ. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 1$\mu$s thì dòng điện triệt tiêu. Tính độ tự cảm của cuộn dây:

A. $\dfrac{2}{\pi^2} (\mu H)$

B. $\dfrac{5,6}{\pi^2} (\mu H)$

C. $\dfrac{1,6}{\pi^2} (\mu H)$

D. $\dfrac{3,6}{\pi^2} (\mu H)$
Lời giải
Ta có là
$$W=\dfrac{1}{2}CU^2\Rightarrow C=\dfrac{2W}{U^2}=\dfrac{25}{9}.10^{-6}C$$
Khoảng thời gian ngắn nhất để dòng triệt tiêu là
$$t=\dfrac{T}{2}=\pi \sqrt{LC}\Rightarrow L=\dfrac{3,6}{\pi ^2}\mu H$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cái này lúc đầu mình giải cũng giống hongmieu mà đọc đề hổng kỹ nên nhầm chỗ $\dfrac{T}{2}$ nên tính hoài không ra, giờ mình đọc lại đề mới hiểu.
@ vat_ly_oi: Theo đề bài thì bạn thấy rằng thời điểm ban đầu thì dòng điện trong mạch bằng 0 như vậy để dòng điện bị triệt tiêu thì $i = 0$. Như vậy, dòng điện từ $i = 0$ tăng đến giá trị $I_{max}$ và từ giá trị này về lại $i = 0$ (giống như trong dao động điều hòa vật đi từ VTCB về lại VTCB thì mất thời gian ngắn nhất chính là $\dfrac{T}{2}$ đó bạn).
 
Cái này lúc đầu mình giải cũng giống hongmieu mà đọc đề hổng kỹ nên nhầm chỗ $\dfrac{T}{2}$ nên tính hoài không ra, giờ mình đọc lại đề mới hiểu.
@ vat_ly_oi: Theo đề bài thì bạn thấy rằng thời điểm ban đầu thì dòng điện trong mạch bằng 0 như vậy để dòng điện bị triệt tiêu thì $i = 0$. Như vậy, dòng điện từ $i = 0$ tăng đến giá trị $I_{max}$ và từ giá trị này về lại $i = 0$ (giống như trong dao động điều hòa vật đi từ VTCB về lại VTCB thì mất thời gian ngắn nhất chính là $\dfrac{T}{2}$ đó bạn).
Vậy thời gian 1s có 500000 lần dòng điện triệt tiêu nghĩa là sao ạ???
 
Trong mạch LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức dòng điện trong mạch
$i=5\pi \cos \omega t \left(mA\right)$. Trong thời gian 1s có 500000 lần dòng điện triệt tiêu. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng $4\pi mA $ thì điện tích trên tụ điện là?
Cứu hộ ad ơi!!!!!!!!!!!
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,944
Thành viên mới nhất
Djjjdkdkdk
Top