f biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện

#1
Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp,$\omega $ thay đổi ,và $C{{R}^{2}}\prec 2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$ thì cường độ dòng điện cực đại.Khi$\omega ={{\omega }_{1}}$,thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện cực đại.Tính $U_{C max}=?$(tính theo $U,{{\omega }_{0}},{{\omega }_{1}}$
 

Similar threads

tkvatliphothong

Well-Known Member
#2
Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp,$\omega $ thay đổi ,và $C{{R}^{2}}\prec 2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$ thì cường độ dòng điện cực đại.Khi$\omega ={{\omega }_{1}}$,thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện cực đại.Tính $U_{C max}=?$(tính theo $U,{{\omega }_{0}},{{\omega }_{1}}$
Lời giải:
$$U_{C max}=\dfrac{2UL}{R\sqrt{4LC-C^2R^2}}=\dfrac{2U}{\sqrt{\dfrac{4R^2C}{L}-\dfrac{R^4C^2}{L^2}}}$$
$$\omega_o^2=\dfrac{1}{LC},\omega_C^2=\dfrac{1}{LC}-\dfrac{R^2}{2L^2}$$
$$\Rightarrow U_{C max}=\dfrac{2U}{\sqrt{4x-x^2}}$$, với $$x=2 \left(1-\left(\dfrac{\omega_C}{\omega_o} \right)^2 \right)$$
 

hongmieu

Well-Known Member
#3
Lời giải:
$$U_{C max}=\dfrac{2UL}{R\sqrt{4LC-C^2R^2}}=\dfrac{2U}{\sqrt{\dfrac{4R^2C}{L}-\dfrac{R^4C^2}{L^2}}}$$
$$\omega_o^2=\dfrac{1}{LC},\omega_C^2=\dfrac{1}{LC}-\dfrac{R^2}{2L^2}$$
$$\Rightarrow U_{C max}=\dfrac{2U}{\sqrt{4x-x^2}}$$, với $$x=2 \left(1-\left(\dfrac{\omega_C}{\omega_o} \right)^2 \right)$$
Rút gọn ta được
$$U_{Cmax}=\dfrac{U\omega _o^2}{\sqrt{\omega _o^4-\omega _1^4}}$$
Viết kiểu này đẹp hơn nè :)
$$\left ( \dfrac{U}{U_{Cmax}} \right )^2+\left ( \dfrac{\omega _1}{\omega _o} \right )^4=1$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
#4
Cũng cái đề bài như trên nhưng câu hỏi là tìm hệ thức liên hệ giữa $\omega_{1},\omega_{2},\omega _{0}$
 

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ