Tính biên độ của con lắc.

Bài toán
Một lò xo có độ cứng $K=100N/m$, vật nặng có khối lương $m=1kg$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Người ta dùng một giá chặn tiếp xúc với vật làm lò xo nén lại 4cm. Cho giá chặn chuyển động với gia tốc $a = 2m/s ^2$Sau khi vật m tách ròi khỏi gái chặn thì hệ con lắc lò xo dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của con lắc.
 
macro\cosm_tm đã viết:
Bài toán
Một lò xo có độ cứng $K=100N/m$, vật nặng có khối lương $m=1kg$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Người ta dùng một giá chặn tiếp xúc với vật làm lò xo nén lại 4cm. Cho giá chặn chuyển động với gia tốc $a = 2m/s ^2$Sau khi vật m tách ròi khỏi gái chặn thì hệ con lắc lò xo dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của con lắc.
Giải
Hai cái tách nhau khi lực tác dụng lên chúng bằng 0 tức là
$$K|x|=ma$$
$$\Leftrightarrow |x|=\dfrac{m.a}{K}=0.02 \left(m\right)$$
Vậy 2 vật tách nhau tại vị trí x=-2 cm . Khi đó
$$v_m=v_{giá}=a.t=a.\sqrt{\dfrac{2x}{a}}=\dfrac{\sqrt{2}}{5} m/s $$
Do đó
$$A=\sqrt{x^2+\dfrac{v^2}{\omega^2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{50} \left(m\right) =2\sqrt{3} cm$$
=
Mod consong đã sửa lại bài viết cho cậu rồi, lần sau không viết kiểu" cần gấp". .. Thế nữa nha
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,874
Bài viết
51,649
Thành viên
33,186
Thành viên mới nhất
Duong Gioi
Top