C biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu RC

Oneyearofhope

National Economics University
Moderator
#1
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC. Điện áp hai đầu đoạn mạch $U=150\sqrt{2}\cos(100\pi t)(V)$. Khi điện dung của tụ điện $C=C_{1}=\dfrac{10^{-3}}{16\pi }(F)$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại $P_{max}=93,75(W)$. Khi điện dung của tụ điện $C=C_{2}=\dfrac{10^{-3}}{\pi }(F)$ thì điện áp giữa 2 đầu RC và điện áp giữa 2 đầu cuộn dây vuông pha với nhau. Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu RC và 2 đầu cuộn dây ứng với giá trị C_2.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Similar threads

tien dung

Moderator
Moderator
#2
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC. Điện áp hai đầu đoạn mạch $U=150\sqrt{2}\cos(100\pi t)(V)$. Khi điện dung của tụ điện $C=C_{1}=\dfrac{10^{-3}}{16\pi }(F)$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại $P_{max}=93,75(W)$. Khi điện dung của tụ điện $C=C_{2}=\dfrac{10^{-3}}{\pi }(F)$ thì điện áp giữa 2 đầu RC và điện áp giữa 2 đầu cuộn dây vuông pha với nhau. Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu RC và 2 đầu cuộn dây ứng với giá trị C_2.
$$P_{max}^{ }=93,75\Rightarrow R=240\Omega $$
$Z_{L}^{ }=Z_{C}^{ }=160$
Khi $C=C_{2}=\dfrac{10^{-3}}{\pi }(F)$ thì $Z_{C}^{ }=10$
Untitled.png
$$\dfrac{R_{C}^{ }}{160}=\dfrac{10}{R_{L}^{}}$$
$$R_{C}^{ }+R_{L}^{ }=240$$
Giai ta được $$R_{L}^{ }=233: R_{C}^{ }=7$$
$I_{2}^{ }=0,53$
$$Z_{R_{L}^{ }L}^{ }=200\sqrt{2}:Z_{R_{C}^{ }C}^{ }=\sqrt{149}$$
$U_{RL}^{ }=150V. U_{RC}^{ }=6,46V$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ