Khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu?

Bài toán : Hai con lắc lò xo giống nhau(vật cùng khối lượng $m$, lò xo cùng độ cứng $k$), kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ $2A$ và $A$ và dao động cùng pha. chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng.Khi động năng con lắc một là $0,6$ J thì thế năng con lắc hai là $0,05$ J. Hỏi khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu?

A. $0.1$.

B. $0.2$.

C. $0.4$.

D. $0.6$.
 
Lời giải
Ta có ${{A}{1}}=2{{A}{2}}=2A\Rightarrow {{E}{1}}=4{{E}{2}}=4E$
Hai con lắc dao động cùng tần số, cùng pha nên tại một thời điểm thì tỉ số động năng và thế năng của 2 con lắc là như nhau, do đó $$\dfrac{{{E}{d1}}}{{{E}{1}}}=\dfrac{{{E}{d2}}}{{{E}{2}}}\Leftrightarrow \dfrac{{{E}{d}}}{4E}=1-\dfrac{{{E}{t}}}{E}\Rightarrow \dfrac{0,6}{4E}=1-\dfrac{0,05}{E}\Rightarrow E=0,2J$$
Khi ${{E}{t1}}=0,4=\dfrac{{{E}{1}}}{2}\Rightarrow {{E}{d1}}=\dfrac{{{E}{1}}}{2}$ thì ${{E}{d2}}=\dfrac{1}{2}{{E}{2}}=\dfrac{0,2}{2}=0,1J$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phaidodaihoc1996 Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập Dao động cơ 1
phatthientai Bài tập Dao động cơ 3
T Bài tập Dao động cơ 1
K Bài tập Dao động cơ 6
N Bài tập Dao động cơ 1
H Bài tập Dao động cơ 0
N Bài tập Dao động cơ 0
T Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Bài tập Dao động cơ 2

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,297
Bài viết
50,900
Thành viên
29,130
Thành viên mới nhất
caothienny210
Top