Khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu?

huongha13

New Member
#1
Bài toán : Hai con lắc lò xo giống nhau(vật cùng khối lượng $m$, lò xo cùng độ cứng $k$), kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ $2A$ và $A$ và dao động cùng pha. chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng.Khi động năng con lắc một là $0,6$ J thì thế năng con lắc hai là $0,05$ J. Hỏi khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu?

A. $0.1$.

B. $0.2$.

C. $0.4$.

D. $0.6$.
 

Similar threads

thehiep

Giọt nước tràn mi
Super Moderator
#2
Re: năng lượng dao động điều hòa

huongha13 đã viết:
Bài toán : Hai con lắc lò xo giống nhau(vật cùng khối lượng $m$, lò xo cùng độ cứng $k$), kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ $2A$ và $A$ và dao động cùng pha. chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng.Khi động năng con lắc một là $0,6$ J thì thế năng con lắc hai là $0,05$ J. hỏi khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu?

A. $0.1$.

B. $0.2$.

C. $0.4$.

D. $0.6$.
Lời giải
Ta có ${{A}_{1}}=2{{A}_{2}}=2A\Rightarrow {{E}_{1}}=4{{E}_{2}}=4E$
Hai con lắc dao động cùng tần số, cùng pha nên tại một thời điểm thì tỉ số động năng và thế năng của 2 con lắc là như nhau, do đó $$\dfrac{{{E}_{d1}}}{{{E}_{1}}}=\dfrac{{{E}_{d2}}}{{{E}_{2}}}\Leftrightarrow \dfrac{{{E}_{d}}}{4E}=1-\dfrac{{{E}_{t}}}{E}\Rightarrow \dfrac{0,6}{4E}=1-\dfrac{0,05}{E}\Rightarrow E=0,2J$$
Khi ${{E}_{t1}}=0,4=\dfrac{{{E}_{1}}}{2}\Rightarrow {{E}_{d1}}=\dfrac{{{E}_{1}}}{2}$ thì ${{E}_{d2}}=\dfrac{1}{2}{{E}_{2}}=\dfrac{0,2}{2}=0,1J$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tàn

Super Moderator
Super Moderator
#3
Re: năng lượng dao động điều hòa

huongha13 đã viết:
Bài toán : Hai con lắc lò xo giống nhau(vật cùng khối lượng $m$, lò xo cùng độ cứng $k$), kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ $2A$ và $A$ và dao động cùng pha. chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng.Khi động năng con lắc một là $0,6$ J thì thế năng con lắc hai là $0,05$ J. hỏi khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu?

A. $0.1$.

B. $0.2$.

C. $0.4$.

D. $0.6$.
Bạn có thao khảo bài tương tự ở đây
http://vatliphothong.vn/viewtopic.php?f=18&t=195
 

Trạng thái

Câu 1.1:Tính bước sóng dài nhất của dãy Lyman, Balmer. Ai giúp mình với, cảm ơn rất nhiều
Công thức tính tốc độ trung bình của vật trong một chu kì
Một máy phátđiện xc có p=2 cặp cực , quay với tốc độ n=1500 vòng /phút .phần ứng của máy có 4 cuộn day gống nhau mắc nối tiếp có từ thông cực đại đi qua mỗi vòng dây là 5.10^-3 wb .suất điện động là E =120/căn 2 .
tính n mỗi vòng
a 108 b 54 c 27 d 60
một vật than gia đồng thời 2 dao đông dao dộng điều hòa cùng phương cùng chiều cùng tần số x1=A1cos(t+phi1)và x2=A2cos(t+phi2)biên độ dao đông của chúng đạt cực tiểu khi
a. phi2-phi1=(2k+1)pi b. phi2- phi1=2kpi c. phi2-phi1=(2k+1)pi/2 d. pho2-phi1=pi/4
GIÚP MÌNH VỚI!!!
Hai nguồn kết hợp A B cách nhau 45 mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình U1 = U2 = 2 cos 100πt (mm). trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M ' ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn MA - MB = 15 mm, M'A - M'B = 35 mm. hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và Giữa chúng chỉ có 1 vân loại đó. Tìm vận tốc truyền sóng của mặt chất lỏng
một cllx nằm ngang gồm vật nhỏ m=1kg gắn với lò xo K=25N/m.kéo vật theo phương trục lò xo đến vị trí dãn 10cm, nối vật với m'=500g bởi dây nhẹ, k dãn dài 6cm rồi thả. Thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên từ khi thả là:
A.1,028s B.0,729s C.0,525s D.0,866s
Cả nhà ơi. giả giùm mình bài vật lý này với. mình sắp kiểm tra rùi. một vật được ném lên từ mặt đất theo phương xiên góc với vận tốc ban đầu là 5m/s. tại điểm cao nhất của quỹ đạo vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc ban đầu. tính gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến tại điẻm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo?
Cố gắng kiểm tra lý
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm. Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn 25cm/s là
A. Pi/15 s
B. 4pi/30 s
C. 1/30 s
D. 1/60 s
Mọi người giúp mình giải câu này với. Mình cảm ơn rất nhiều.
Top