Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là?

Bài toán
Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $\sqrt{3}$A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là?
A. $\dfrac{4}{\sqrt{7}}$
B. $4\sqrt{7}$
C. $2\sqrt{3}$
D. $\sqrt{2}$
 
Bài toán
Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $\sqrt{3}$A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là?
A. $\dfrac{4}{\sqrt{7}}$
B. $4\sqrt{7}$
C. $2\sqrt{3}$
D. $\sqrt{2}$
Lời giải

$$\dfrac{I_{1}}{I_{2}}=\dfrac{U_{1}}{U_{2}}\dfrac{Z_{2}}{Z_{1}}$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{3}\sqrt{\dfrac{R^{2}+9Z_{L}^{2}}{R^{2}+Z_{L^{2}}}}$$
$$\Leftrightarrow Z_{L}=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$$
Chọn R=6;
$$
\rightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{L_{1}}=2\sqrt{3}\left(\Omega \right) & & \\
Z_{L_{3}}=4\sqrt{3}\left(\Omega \right) & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \dfrac{I_{1}}{I_{3}}=\dfrac{U_{1}}{U_{3}}\dfrac{Z_{3}}{Z_{1}}$$
$$\Rightarrow \dfrac{1}{I_{3}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{36+48}{36+12}}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$$
$$\Rightarrow I_{3}=\dfrac{4I_{1}}{\sqrt{7}}=\dfrac{4}{\sqrt{7}}\left(A\right)$$
 
Tại sao U1/U2=1/3 v ạ
 
Máy phát điện xoay chiều 1 pha thì $$U=E = \dfrac{ \omega NBS }{\sqrt 2}$$
Suy ra $U$ tỉ lệ thuận với tốc độ quay của roto $n$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Bài tập Điện xoay chiều 7
T Bài tập Điện xoay chiều 1
$\pi^{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman Bài tập Điện xoay chiều 3
rainmeteror Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Bài tập Điện xoay chiều 2
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,762
Bài viết
51,392
Thành viên
30,249
Thành viên mới nhất
Lô đề
Top