Con lắc đơn treo trong thang máy.

ĐỀ BÀI
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nên trên thì.​
A. Biên độ dao động giảm.​
B. Biên độ không thay đổi.​
C. Lực căng dây giảm.​
D. Biên độ dao động tăng.​
 
Passion đã viết:
ĐỀ BÀI
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nên trên thì.​
A. Biên độ dao động giảm.​
B. Biên độ không thay đổi.​
C. Lực căng dây giảm.​
D. Biên độ dao động tăng.​
Con lắc đơn đặt trong lực lại, xuất hiện $g'$. Khi đó T, f,w thay đổi, nhưng A không đổi.
Chọn $B$.
Ps: chém láo.
 
Passion đã viết:
ĐỀ BÀI
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nên trên thì.​
A. Biên độ dao động giảm.​
B. Biên độ không thay đổi.​
C. Lực căng dây giảm.​
D. Biên độ dao động tăng.​

Bài làm:
Tại vị trí cân bằng , chất điểm đang chuyển động với vận tốc cực đại $V_{max}$.​
Do vậy khi thang máy chuyển động nhanh dần đều nên trên, năng luợng không bị mất đi, do vậy cơ năng sẽ được bảo toàn. Suy ra:​
$\omega.A= \omega'.A'$. .​
*Mặt khác: $g'= g+a$ và $\omega'= \sqrt{\dfrac{g'}{l}}$ hay $\omega'$ tăng.Như vậy $A$ giảm.​
Ta chọn A
Đây đều là suy nghĩ của mình, bài này là bài tập không có đáp án. :D
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top