Tìm biên độ và cơ năng con lắc đơn khi di chuyển!

Bài toán
Một con lắc đơn khối lượng $m=1 \ \text{kg}$ chiều dái l=1m, treo trên trần một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ $\alpha_{0}$=$4^{o}$. Khi vật đến vị trí li độ góc$\alpha$=$4^{o}$ thì xe bắt đầu chuyển động với gia tốc a=1$\dfrac{m}{s^{2}}$ theo chiều dương quy ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa (g=10$\dfrac{m}{s^{2}}$). Biên độ dao động và động năng cực đại là khi xe chuyển động là
A. $1,7^{o}$;14,49mJ
B. $9,7^{o}$;2,44mJ
C. $1,7^{o}$;2,44mJ
D. $9,7^{o}$;14,49mJ
 
Gọi $\beta $ là góc hợp bởi $\vec{g}$ và $\vec{g'}$.
Ta có:
$\cos \beta =\dfrac{g}{g'}=\dfrac{10}{\sqrt{10^{2}+1}}$

$\Rightarrow \beta \approx 5,7^{0}$.

Do đó biên độ mới là :$5,7^{0}-4^{0}=1,7^{0}$

Còn tính ra động năng lớn nhất thì không nổi
 
Last edited:
Gọi $\beta $ là góc hợp bởi $\vec{g}$ và $\vec{g'}$.
Ta có:
$\cos \beta =\dfrac{g}{g'}=\dfrac{10}{\sqrt{10^{2}+1}}$

$\Rightarrow \beta \approx 5,7^{0}$.

Do đó biên độ mới là :$4^{0}+5,7^{0}=9,7^{0}$

$W'_{d}max=0,5.m.g'.l.\alpha ^{2}$


Chắc là D
Nhưng khi gia tốc a hướng theo phương ngang thì VTCB của con lắc sẽ thay đổi 1 góc bằng góc giữa vecto g và g'. Nên không thể lấy biên độ mới là :$4^{0}+5,7^{0}=9,7^{0}$ được.
 
Theo cách nghĩ nt là đúng . Nhưng góc lệch ms là 5.7 mà sau đó vẫn dao động điều hoà lên biên ms phải la 9.7 đáp án D . Ok
 
Bài toán
Một con lắc đơn khối lượng $m=1 \ \text{kg}$ chiều dái l=1m, treo trên trần một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ $\alpha_{0}$=$4^{o}$. Khi vật đến vị trí li độ góc$\alpha$=$4^{o}$ thì xe bắt đầu chuyển động với gia tốc a=1$\dfrac{m}{s^{2}}$ theo chiều dương quy ước. Con lắc vẫn dao động điều hòa (g=10$\dfrac{m}{s^{2}}$). Biên độ dao động và động năng cực đại là khi xe chuyển động là
A. $1,7^{o}$;14,49mJ
B. $9,7^{o}$;2,44mJ
C. $1,7^{o}$;2,44mJ
D. $9,7^{o}$;14,49mJ
Tham khảo tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/2264/
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,221
Bài viết
50,793
Thành viên
28,733
Thành viên mới nhất
hungvietuc1
Top