Tính lực hấp dẫn

Bài toán
Một vệ tinh nhân tạo nặng 20kg bay quanh trái đất ở độ cao 1000km có chu kỳ T=24h. Hỏi vệ tinh chịu lực hấp dẫn bằng bao nhiêu biết bán kính trái đất R=6400km.
Biết $G=6.67x_10^{-11}$
$M= 5,9737x_10^{24}$
 
Một vệ tinh nhân tạo nặng 20kg bay quanh trái đất ở độ cao 1000km có chu kỳ T=24h. Hỏi vệ tinh chịu lực hấp dẫn bằng bao nhiêu biết bán kính trái đất R=6400km.
Biết G=6.67x10^-11
M= 5,9737x10^24
$F_{hd}=G.\dfrac{m.M}{\left(R+h\right)^{2}}$.
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,831
Bài viết
51,570
Thành viên
32,706
Thành viên mới nhất
tuiolaf
Top