Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-Âng về gia thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda _1=0,64 \mu m$ (Đỏ) và $\lambda _2=0,48 \mu m$ (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 3 van sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?
A. 6 đỏ 4 lam
B. 4 đỏ 6 lam
C. 7 do 9 lam
D. 9 d0 7 lam
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-Âng về gia thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda _1=0,64 \mu m$ (Đỏ) và $\lambda _2=0,48 \mu m$ (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 3 van sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?
A. 6 đỏ 4 lam
B. 4 đỏ 6 lam
C. 7 do 9 lam
D. 9 d0 7 lam
Tại vị trí vân trùng $k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2$

$\Rightarrow \dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{3}{4}$

Ta coi ba vân sáng cùng màu với vân trung tâm gồm có vân trung tâm, vân trùng bậc một và vân trùng bậc hai
Có hai khoảng vân tương tự nhau nên ta sẽ xét một khoảng sau đó nhân đôi lên
Xét trên khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng bậc một có 2 vân đỏ và 3 vân lam
Từ đó xét trên toàn bộ miền có 4 vân đỏ và 6 vân lam
Đáp án B. Không biết có sai sót gì không
 
Last edited:
$\begin{array}{*{35}{l}}

{{V}_{PDMN}}=\dfrac{2{{S}_{PMN}}.{{S}_{DMN}}.\sin \left(\left(PMN\right),\left(DMN\right) \right)}{3MN}

\Rightarrow \sin \left(\left(PMN\right),\left(DMN\right) \right)=\dfrac{18\sqrt{13}}{65}\Rightarrow \cos \left(\left(PMN\right),\left(DMN\right) \right)=\dfrac{\sqrt{13}}{65}. \end{array}$
 
Giải thích giúp e đoạn này với ạ !!!
$\dfrac{k1}{k2}=\dfrac{3}{4}$
khi k1=3 thì ứng với k2=4 thì 2 vân sáng sẽ trùng nhau và trùng màu với vân trung tâm
trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu và gần với vân trung tâm nhất thì sẽ có 2 vân đỏ ứng với k=1; 2 và 3 vân lam ứng với k2=1; 2; 3
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Bài tập Sóng ánh sáng 3
tien dung Bài tập Sóng ánh sáng 5
LeLinh Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bài tập Sóng ánh sáng 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,217
Bài viết
50,781
Thành viên
28,632
Thành viên mới nhất
ro.ser
Top