Sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ?

Bài toán:
Cho 2 vật dao động điều hoà cùng biên độ A. Biết $f_1 =3 (Hz) ; f_2 = 6(Hz)$. Ở thời điểm ban đâu $x=\dfrac{A}{2}$, 2 vật đều có cùng li độ. Hỏi sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ?
A. $\dfrac{1}{3}(s)$
B. $\dfrac{1}{9}(s)$
C. $\dfrac{1}{27}(s)$
D. $\dfrac{2}{27}(s)$
P/S: Bài này khá hay. Mình đã bị mắc lừa.
Đáp án
C
 
ashin_xman đã viết:
Bài toán:
Cho 2 vật dao động điều hoà cùng biên độ A. Biết $f_1 =3 (Hz) ; f_2 = 6(Hz)$. Ở thời điểm ban đâu $x=\dfrac{A}{2}$, 2 vật đều có cùng li độ. Hỏi sau khoảng thời gian t ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ?
A. $\dfrac{1}{3}(s)$
B. $\dfrac{1}{9}(s)$
C. $\dfrac{1}{27}(s)$
D. $\dfrac{2}{27}(s)$
P/S: Bài này khá hay. Mình đã bị mắc lừa.
Đáp án
C
Lời giải :
Ta có.​
$\cos \alpha=\dfrac{\dfrac{A} {2}} {A} \Rightarrow \alpha = \dfrac{\pi} {3}$
Muốn hai vật gặp nhau thì tổng góc quay hai vật bằng $2\alpha$
$\Rightarrow \omega_1.t +\omega_2.t=\dfrac{2\pi} {3}$
$\Rightarrow t =\dfrac{1} {27}$ $(s)$
 
Bạn giải thích rõ hơn được không, mình không hiểu rõ chỗ này lắm? Chẳng nhé một vật thì đi từ $\dfrac{\pi}{3}$ về biên dương còn một vật đi từ $\dfrac{-\pi}{3}$ về biên dương sao ?
 
Bài này nhìn cũng ảo lắm. Theo mình xét 2 trường hợp là:
Trường hợp 1: 2 vật cùng chiều chuyển động
$$\cos(6\pi t - \dfrac{\pi}{3}) =\cos (12\pi t + \dfrac{\pi}{3})$$
Và:
$$\cos(6\pi t - \dfrac{\pi}{3}) =\cos (12\pi t - \dfrac{\pi}{3})$$
Giải ra thì cũng ra: C.
Ai có ý tưởng hay hơn không?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,773
Bài viết
51,430
Thành viên
30,700
Thành viên mới nhất
giabaodanny21
Top