Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng:

Bài toán
Cho mạch điện gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm r=10$\Omega $ và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi R=15$\Omega $ hoặc R=39$\Omega $ thì công suất của mạch như nhau. Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng:
A. 25$\Omega $
B. 35$\Omega $
C. 24,2$\Omega $
D. thiếu dữ kiện
 
Bài toán
Cho mạch điện gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm r=10$\Omega $ và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi R=15$\Omega $ hoặc R=39$\Omega $ thì công suất của mạch như nhau. Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng:
A. 25$\Omega $
B. 35$\Omega $
C. 24,2$\Omega $
D. thiếu dữ kiện
Áp dụng công thức: $\left(R_{1}+r\right).\left(R_{2}+r\right)=R_{o}^{2}$
Với $R_{o}$ là giá trị để công suất toàn mạch cực đại.
Suy ra $R_{o}=35\Omega $.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,806
Bài viết
51,532
Thành viên
32,479
Thành viên mới nhất
tiendat4522
Top