Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn

Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với đồng thời hai bức xạ đơn sắc một bức xạ đơn sắc màu lam có bước sóng 500 nm và một bức xạ đơn sắc màu đỏ. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có bốn vân màu đỏ và khoảng cách giữa hai vân sáng đó bằng 8,4 cm. Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân màu lam thứ 7 trên màn
A. 8,4 cm
B. 9,6 cm
C. 10,8 cm
D. 7,2 cm
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top