Giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
#1
Khi điện tích trên tụ tăng tụ $0$ lên $6\mu C$ thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
A. $7,2.10^{-4}$
B. $7,0.10^{-4}$
C. $7,2.10^{-3}$
D. $8,0.10^{-4}$[/cauc]
 

Similar threads

#2
Khi điện tích trên tụ tăng tụ $0$ lên $6\mu C$ thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
A. $7,2.10^{-4}$
B. $7,0.10^{-4}$
C. $7,2.10^{-3}$
D. $8,0.10^{-4}$[/cauc]
Dùng công thức độc lập time giữa điện tích q và cường độ i. Vì có 1 cái bằng 0 nên sẽ tính được giá trị cực đại của chúng. Từ đó tính được thời gian.
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
#5
Khi điện tích trên tụ tăng tụ $0$ lên $6\mu C$ thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
A. $7,2.10^{-4}$
B. $7,0.10^{-4}$
C. $7,2.10^{-3}$
D. $8,0.10^{-4}$[/cauc]
$\left(\dfrac{i}{I_0}\right)^2+\left(\dfrac{q}{Q_0}\right)^2=1$

Khi $q=0$ thì $i=8,9mA$ nên $I_0=8,9mA$

khi $q=6\mu C$ thì $i=7,2mA$. Thay vào CT trên ta được $Q_0=10,2$

Ta có $\omega =\dfrac{I_0}{Q_0}=0,873$

Xét dao động của cường độ dòng điện thì bài toán trở thành tìm thời gian để i giảm từ $8,9mA$ xuống $7,2mA$

Ta có $t=\dfrac{\alpha}{\omega }=\dfrac{\cos h{\dfrac{i}{I_0}}}{\omega }=..$
Đáp án C
 

JDieen XNguyeen

Well-Known Member
#6
Chắc bạn này nhầm mũ rồi
Còn đây là suy nghĩ của mình
Thực ra nhìn câu này có thể loại ngay đáp án B và D vì lý do trong một câu trắc nghiệm thì có một số đáp án hơi hướng giống nhau(Suy nghĩ bình thường là như thế)
Còn câu A với C thì có thể suy luận với việc đơn vị trong bài
Bạn có thể thay hai đáp án này vào thử hoặc cũng có thể nhìn đơn vị của các số liệu trong bài để luận đáp án đúng, trong bài này số liệu cho ở dưới dạng$.10^-3$(Vì rất ít tụ nào có thể tích điện đơn vị C được vì nó rất lớn)
 

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ