f biến thiên Giá trị của R bằng

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, f thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm $L=\dfrac{1}{5\pi }$ H nối tiếp tụ C. Khi w(omega)=w0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại và bằng I. Khi w=w1 hay w=w2 thì cường độ dòng điện trong mạch bằng nhau và có giá trị lớn nhất là I. Biết w1-w2=200pi rad/s. Giá trị của R bằng
A. 100
B. 80
C. 50
D. 40

Sắp thi đh rồi mà kém quá, mong mọi người giúp đỡ :)
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, f thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm L=1/5pi H nối tiếp tụ C. Khi w(omega)=w0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại và bằng I. Khi w=w1 hay w=w2 thì cường độ dòng điện trong mạch bằng nhau và có giá trị lớn nhất là I. Biết w1-w2=200pi rad/s. Giá trị của R bằng
A. 100
B. 80
C. 50
D. 40

Sắp thi đh rồi mà kém qu, mong mọi người giúp đỡ :)
Bài này không pahri do bạn không làm được đâu, bài này in sai.
Với $\omega _1 ; \omega _2; I1=I2=\dfrac{Im}{\sqrt{2}}$
Đó là đề đúng.
Áp dụng công thức:
$R=\dfrac{L.\left(\omega _1-\omega _2\right)}{\sqrt{n^2-1}}$
Với n là $I_1=I_2= \dfrac{Im}{n}$
Đáp án là 40. D. !
 
Cho mình hỏi nếu cho thay đổi T hiệu T1-T2 và nó cho tụ C mà k cho độ tự cảm L thì công thức đó sử dụng được không bạn
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, f thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm L=1/5pi H nối tiếp tụ C. Khi w(omega)=w0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại và bằng I. Khi w=w1 hay w=w2 thì cường độ dòng điện trong mạch bằng nhau và có giá trị lớn nhất là I. Biết w1-w2=200pi rad/s. Giá trị của R bằng
A. 100
B. 80
C. 50
D. 40

Sắp thi đh rồi mà kém qu, mong mọi người giúp đỡ :)
40 đúng không bạn
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top