Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực

Mấy chỗ này e không hiểu lắm, mong các anh chị giải thích giúp, e cảm ơn.
Câu hỏi
Khi con lắc đang dao động mà lực F có hướng thẳng đứng bắt đầu tác dụng thì cơ năng con lắc:
không đổi nếu td tại VTCB
+ qua VT biên không thay đổi biên độ góc
+ qua li độ a bất kì thì độ biến thiên thế năng bằng độ biến thiên cơ năng
 
Xét đối với ngoại lực tác dụng theo phương thẳng đứng.
+)Khi vật ở VTCB; W = (Wđ)max nên cơ năng của vật khi có lực tác dụng không đổi.
+) Lực hướng lên, tức VTCB mới không đổi, vị trị biên là vị trí vật không vận tốc, suy ra khi con lắc ở VT biên, lực tác dụng thì biên độ góc không đổi
+) Khi ở vị trí li độ góc a bất kì, vân tốc luôn không đổi$\Rightarrow$ Động năng không đổi chỉ có thể năng biến thiên, Độ biến thiên thế năng=ĐỘ biến thiên cơ năng. Mặt khắc Tỉ số hai cơ năng = tỉ số hai gia tốc trọng trường và gia tốc hiệu dụng.
 
Xét đối với ngoại lực tác dụng theo phương thẳng đứng.
+)Khi vật ở VTCB; W = (Wđ)max nên cơ năng của vật khi có lực tác dụng không đổi.
+) Lực hướng lên, tức VTCB mới không đổi, vị trị biên là vị trí vật không vận tốc, suy ra khi con lắc ở VT biên, lực tác dụng thì biên độ góc không đổi
+) Khi ở vị trí li độ góc a bất kì, vân tốc luôn không đổi$\Rightarrow$ Động năng không đổi chỉ có thể năng biến thiên, Độ biến thiên thế năng=ĐỘ biến thiên cơ năng. Mặt khắc Tỉ số hai cơ năng = tỉ số hai gia tốc trọng trường và gia tốc hiệu dụng.
Cho e hỏi tại sao Khi ở vị trí li độ góc a bất kì, vân tốc luôn không đổi ạ? Vì $v=\sqrt{2gl(cosa - cos a0)}$
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,789
Bài viết
51,472
Thành viên
31,585
Thành viên mới nhất
baomarco
Top