Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo

Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ $T=4\left(s\right)$. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo là
A. $t=4\left(s\right)$
B. $t_{min}=2\left(s\right)$
C. $t_{min}=1\left(s\right)$
D. $t_{min}=18\left(s\right)$
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ $T=4\left(s\right)$. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo là
A. $t=4\left(s\right)$
B. $t_{min}=2\left(s\right)$
C. $t_{min}=1\left(s\right)$
D. $t_{min}=18\left(s\right)$
Thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo là $\dfrac{T}{2}=2s$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Louis_lawnrence Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Bài tập Dao động cơ 1
A Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Bài tập Dao động cơ 0
Gem Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Bài tập Dao động cơ 15
kingkoong Bài tập Dao động cơ 5
H Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Bài tập Dao động cơ 5

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,805
Bài viết
51,527
Thành viên
32,423
Thành viên mới nhất
SpookyThanh
Top