Tính lực kéo của mỗi nửa dây

Bài toán
Một đèn tín hiệu giao thông treo ở ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể, hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột AB và A'B' cách nhau 8m. Đèn nặng 60N, được trep vào điểm giữa của dây cáp làm dây võng xuống 0,5m tại điểm treo. Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

wueoftg.png
 
Bài toán
Một đèn tín hiệu giao thông treo ở ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể, hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột AB và A'B' cách nhau 8m. Đèn nặng 60N, được trep vào điểm giữa của dây cáp làm dây võng xuống 0,5m tại điểm treo. Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

wueoftg.png
Lời giải

w.JPG
Ta tính được ngay
$\sin \alpha =\dfrac{4}{\sqrt{4^2+0,5^2}}=\dfrac{8\sqrt{65}}{65}$
Khi đó $T=\dfrac{1}{2} \dfrac{P}{\sin \alpha} \approx 20,2 N$
 
Bài toán
Một đèn tín hiệu giao thông treo ở ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể, hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột AB và A'B' cách nhau 8m. Đèn nặng 60N, được trep vào điểm giữa của dây cáp làm dây võng xuống 0,5m tại điểm treo. Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

wueoftg.png
Lời giải
Ta chuyển hình vẽ thành hình như sau:
hinh.PNG
Về độ lớn thì $T_{A}=T_{B}$
Dùng hàm cos trong tam giác, ta được:
$T_{A}^{2}=P^{2}+T_{B}^{2}-2PT_{B}\cos \alpha \Rightarrow T_{A}=T_{B}=\dfrac{P}{2\cos \alpha }$
$\Rightarrow T_{A}=T_{B}=\dfrac{P.BD}{2.CD}=\dfrac{60.4}{2.0,5}=240\left(N\right)$
Đáp án chính xác nhất của bài này là $242\left(N\right)$ nhưng cách này sẽ là cách nhanh và số đẹp có thể chấp nhận được.
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,805
Bài viết
51,527
Thành viên
32,423
Thành viên mới nhất
SpookyThanh
Top