Tính $R_{0}$ và Pmax.

lulola

New Member
#1
Bài toán
Đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều có U, f không đổi.
A. Khi $R=R_{0}$ thì P mạch đạt cực đại. Tính $R_{0}$ và Pmax.
B. Điều chỉnh R thấy có 2 giá trị khác nhau của R là $R_{1}$ và $R_{2}$ mà P mạch = nhau (nhỏ hơn Pmax). CMR: $R_{1} R_{2} = R_{0}^{2}$
$R_{1} + R_{2} = \dfrac{2Pmax}{P} . R_{0}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Similar threads

Huyen171

Well-Known Member
#2
Bài toán
Đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều có U, f không đổi.
A. Khi $R=R_{0}$ thì P mạch đạt cực đại. Tính $R_{0}$ và Pmax.
B. Điều chỉnh R thấy có 2 giá trị khác nhau của R là $R_{1}$ và $R_{2}$ mà P mạch = nhau (nhỏ hơn Pmax). CMR: $R_{1} R_{2} = R_{0}^{2}$
$R_{1} + R_{2} = \dfrac{2Pmax}{P} . R_{0}$
$P=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}}$
$\Rightarrow P_{Max}\Leftrightarrow
R_0=\left|Z_L-Z_C \right|;$
$P_{Max}=\dfrac{U^{2}}{2R_0}$
b) Từ CT tính P bạn chuyển thành phương trình bậc hai với ẩn $R$
Dùng Vi-et sẽ có ngay công thức cần tìm :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

lulola

New Member
#3
$P=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}}
\Rightarrow P_{Max}\Leftrightarrow
R=\left|Z_L-Z_C \right|;
P_{Max}=\dfrac{U^{2}}{2R}$
b) Từ CT tính P bạn chuyển thành phương trình bậc hai với ẩn $R$
Dùng Vi-et sẽ có ngay công thức cần tìm :D
Chuyển thành pt bậc 2 ẩn R thế nào hả bạn?
 

Huyen171

Well-Known Member
#4
Chuyển thành pt bậc 2 ẩn R thế nào hả bạn?
Thôi để mình làm luôn vậy
Ta có
$P=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}}
\Leftrightarrow PR^{2}-U^{2}R+P\left(Z_L-Z_C\right)^{2}=0$
Tồn tại hai giá trị của R để P bằng nhau thì theo Viet ta có
$R_1R_2=\dfrac{c}{a}=\left(Z_L-Z_C\right)^{2}=R_0^{2}$
 

lulola

New Member
#5
Thôi để mình làm luôn vậy
Ta có
$P=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}}
\Leftrightarrow PR^{2}-U^{2}R+P\left(Z_L-Z_C\right)^{2}=0$
Tồn tại hai giá trị của R để P bằng nhau thì theo Viet ta có
$R_1R_2=\dfrac{c}{a}=\left(Z_L-Z_C\right)^{2}=R_0^{2}$
Mình hiểu rùi cảm ơn bạn nhé
 

minhtangv

Moderator
Moderator
#6
Thôi để mình làm luôn vậy
Ta có
$P=\dfrac{U^{2}R}{R^{2}+\left(Z_L-Z_C\right)^{2}}
\Leftrightarrow PR^{2}-U^{2}R+P\left(Z_L-Z_C\right)^{2}=0$
Tồn tại hai giá trị của R để P bằng nhau thì theo Viet ta có
$R_1R_2=\dfrac{c}{a}=\left(Z_L-Z_C\right)^{2}=R_0^{2}$
Và $R_1+R_2=-\dfrac{b}{a}=\dfrac{U^2}{P}$
Từ câu a$ \Rightarrow U^2=P_{max}{2R_0}$
$ \Rightarrow R_1+R_2=\dfrac{2R_0P_{max}}{P}$
 

Trạng thái

mn cho mình hỏi xíu.. ở đây có mục tìm kiếm câu hỏi k
hello m.n mình là thành viên mới
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
Em cảm ơn thầy. Nó rất hay ạ
chào Thầy và các anh chị, em là học sinh mới trên diễn đàn mong đc thấy và các anh chị giảng giải bài khi có bài em đăng ạ...EM CẢM ƠN ^^
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
thầy ơi có bài tập+ lí thuyết sóng cơ ko ạ
thầy có thể gửi cho e bài tập phần này ko thầy
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độtrung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?
A. 4,6 cm. B. 5,1 cm C. 3,8 cm
một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li dộ x thỏa mãn x1=x2= - x3=6cm
Biên độ dao đông là :
mọi người giúp em với ạ
Đoạn mạch nối tiếp AB gồm AM, MN, NB.Đoạn AM chứa L, MN chứa hộp X, đoạn NB chứa C, biết
uAB=Uocos( wt+phi ),uAM = 80cos(wt) V, uAM = 90cos(wt-Pi/4) V. Nếu 2LC w^2=3 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MN
là:
mọi người giúp em với ạ
có ai có vật lý và tuổi trẻ tháng 2 2018 ko