Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$?

#1
Bài toán
Một cuộn dây có $200$ vòng, diện tích mỗi vòng $300 cm^2$, được đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ $0,015 T$. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó. Vuông góc với từ trường. Khi vận tốc quay bằng $w$ thì suất điện động cực đại xuất hiện trong cuộn dây là $7,1 \left(V\right)$. Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$ kể từ lúc nó có vị trí vuông góc với từ trường.
A. $4V$
B. $4,5V$
C. $5V$
D. $7V$
 

Similar threads

datanhlg

Nỗ lực thành công
Moderator
#2
Bài toán
Một cuộn dây có $200$ vòng, diện tích mỗi vòng $300 cm^2$, được đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ $0,015 T$. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó. Vuông góc với từ trường. Khi vận tốc quay bằng $w$ thì suất điện động cực đại xuất hiện trong cuộn dây là $7,1 \left(V\right)$. Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$ kể từ lúc nó có vị trí vuông góc với từ trường.
A. $4V$
B. $4,5V$
C. $5V$
D. $7V$
Ta có:
$$E_{0}=N\omega BS\Rightarrow \omega =78,89 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$$
Ở thời điểm ban đầu vị trí khung vuông góc với từ trường $\Rightarrow$ phương trình suất điện động là:
$$e=E_{0}\sin \left(\omega t\right)=7,1\sin \left(78,89t\right)=5,03\approx 5\left(V\right)$$
Từ đó ta chọn đáp án
 

Trạng thái

mn cho mình hỏi xíu.. ở đây có mục tìm kiếm câu hỏi k
hello m.n mình là thành viên mới
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
Em cảm ơn thầy. Nó rất hay ạ
chào Thầy và các anh chị, em là học sinh mới trên diễn đàn mong đc thấy và các anh chị giảng giải bài khi có bài em đăng ạ...EM CẢM ƠN ^^
manthihan wrote on Tăng Hải Tuân's profile.
thầy ơi có bài tập+ lí thuyết sóng cơ ko ạ
thầy có thể gửi cho e bài tập phần này ko thầy
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độtrung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?
A. 4,6 cm. B. 5,1 cm C. 3,8 cm
một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li dộ x thỏa mãn x1=x2= - x3=6cm
Biên độ dao đông là :
mọi người giúp em với ạ
Đoạn mạch nối tiếp AB gồm AM, MN, NB.Đoạn AM chứa L, MN chứa hộp X, đoạn NB chứa C, biết
uAB=Uocos( wt+phi ),uAM = 80cos(wt) V, uAM = 90cos(wt-Pi/4) V. Nếu 2LC w^2=3 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MN
là:
mọi người giúp em với ạ
có ai có vật lý và tuổi trẻ tháng 2 2018 ko