Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch?

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng có $L=40mH$ , $c=25.10^{-6} F$ . Điện tích cực đại của tụ $q=6.10^{-10}C$. Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch có độ lớn là?
A. $5.10^{-7}$ A
B. $6.10^{-7}$ A
C. $3.10^{-7}$ A
D. $2.10^{-7}$ A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng có $L=40mH$ , $c=25.10^{-6} F$ . Điện tích cực đại của tụ $q=6.10^{-10}C$. Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch có độ lớn là?
A. $5.10^{-7}$ A
B. $6.10^{-7}$ A
C. $3.10^{-7}$ A
D. $2.10^{-7}$ A
Lời giải
$\omega =1000 \Rightarrow I_0=q_0 \omega =6.10^{-7}$
$LI_0^{2}=Li^{2}+Cu^{2}=Li^{2}+\dfrac{q^{2}}{C}
\Rightarrow i=5.10^{-7}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,807
Bài viết
51,531
Thành viên
32,469
Thành viên mới nhất
quang4869hp
Top