Tìm biên độ của vật sau va chạm

Bài toán:
Một con lắc đơn có khối lượng m_1= 400g có chiều dài 160cm. Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc $60^{0}$ rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí cân bằng vật va chạm mềm với vật $m_2=100g$ đang đứng yên. Lấy $g = 10m/s^{2}$ khi đó biên độ của con lắc sau va chạm là:
A. $53,13^0$
B. $47,16^0$
C. $77,36^0$
D. $53^0$
 
Ta có $v_1 = v_{max}$( ở VTCB ) = 4m/s
VA chạm mềm nên ta có : V sau =$ m_1.v_1/(m_1+m_2)= 3.2 m/s$ chính là $V_{max}$ sau
Bảo toàn năng lượng $$ 1/2.m. (V_{max})^2 = mgl ( 1-Cos\alpha)$$
Suy ra : $$ Cos\alpha =0.68 $$
Vậy $\alpha = 47^016$
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,874
Bài viết
51,649
Thành viên
33,186
Thành viên mới nhất
Duong Gioi
Top