Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin

#1
Bài toán
1. Mạch dao động gồm $L=0,16 mH$ có $r=0,5 \Omega $ mắc với tụ điện $C=8 nF$. Người ta sử dụng một nguồn điện có dung lượng $500mA.h$ có $\xi =5V$. Để duy trì dòng điện trong mạch với $U_{o}=5V$, biết hiệu suất duy trì dòng điện H=60%. Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin.
2. Một tụ điện biến dung có C tăng từ 10 đến 490 pF ứng với góc xoay từ $0^o$ đến $120^o$ . Tụ điện này mắc với $L=1mH$ thành mạch dao động.
A) Tính khoảng biến thiên tần số riêng của mạch
b) Khi xoay tụ một góc $\alpha $ tính từ $0^o$, tần số dao động riêng bằng bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Similar threads

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ