Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s. Ban đầu t=0, vật nặng được thả nhẹ ở vị trí lò xo bị nén 9 cm. Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là
A. t=1207,1 s
B. t= 1207,3 s
C. t= 603,7 s
D. t= 603,5 s
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s. Ban đầu t=0, vật nặng được thả nhẹ ở vị trí lò xo bị nén 9 cm. Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là
A. t=1207,1 s
B. t= 1207,3 s
C. t= 603,7 s
D. t= 603,5 s
Lời giải

Ta có: Tại VTCB lò xo giãn $$\Delta l_0 =\dfrac{g}{\omega ^2} =\dfrac{\pi ^2}{\dfrac{4\pi ^2}{0,6^2}}=9 cm$$
Vật nặng được thả nhẹ ở vị trí lò xo nén 9 cm suy ra biên độ $A=18 cm$
Vật nặng đi từ biên âm đến vị trí thời gian lò xo lần đầu tiên không biến dạng mất thời gian $\dfrac{T}{6} s$
Còn lại 2012 lần vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng mất thời gian $1006 T$
Vậy thời gian cần tìm là: $t=\dfrac{T}{6}+ 1006 T=603,7 s$
Chọn C.
 
Lời giải

Ta có: Tại VTCB lò xo giãn $$\Delta l_0 =\dfrac{g}{\omega ^2} =\dfrac{\pi ^2}{\dfrac{4\pi ^2}{0,6^2}}=9 cm$$
Vật nặng được thả nhẹ ở vị trí lò xo nén 9 cm suy ra biên độ $A=18 cm$
Vật nặng đi từ biên âm đến vị trí thời gian lò xo lần đầu tiên không biến dạng mất thời gian $\dfrac{T}{6} s$
Còn lại 2012 lần vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng mất thời gian $1006 T$
Vậy thời gian cần tìm là: $t=\dfrac{T}{6}+ 1006 T=603,7 s$
Chọn C.
$\Delta l_{0}=\dfrac{g}{\omega ^{2}}$ ở đâu ra vậy?
 
Bài toán

một vật nhỏ ddđh theo 1 quỹ đạo thẳng dài 10cm với chu kì 2s. Từ thời điểm vật qua vị trí có gia tốc -25 cm2/s theo chiều âm đến khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại lần thứ 5, vật có tốc độ trung bình là:
A. T/6
B. 2T/3
C. T/3
D. T/2
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,926
Thành viên mới nhất
long0210
Top