Tính lực kéo toa tàu

Bài toán
Một toa tàu khối lượng $M=2000 \ \text{kg}$ đứng yên có một hòn bi nằm yên trên mặt bàn nằm ngang gắn với toa tàu và cao hơn sàn toa 1,25m. Toa tàu bắt đầu chạy thì hòn bi lăn không ma sát trên mặt bàn được 50cm rồi rơi xuống sàn toa cách mép bàn theo phương ngang 78cm. Tính lực kéo toa tàu. Bỏ qua ma sát cản chuyển động của tàu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một toa tàu khối lượng $M=2000 \ \text{kg}$ đứng yên có một hòn bi nằm yên trên mặt bàn nằm ngang gắn với toa tàu và cao hơn sàn toa 1,25m. Toa tàu bắt đầu chạy thì hòn bi lăn không ma sát trên mặt bàn được 50cm rồi rơi xuống sàn toa cách mép bàn theo phương ngang 78cm. Tính lực kéo toa tàu. Bỏ qua ma sát cản chuyển động của tàu
Lời giải
Xét hệ qui chiếu gắn với toa tàu. Viên bi chịu lực quán tính nên thu gia tốc $a'=\dfrac{v^2-0^2}{2s}$. Khi bi rơi nó chuyển động như một vật bị ném ngang $L=v\sqrt{\dfrac{2h}{g}} \Rightarrow v=1,56 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
$ \Rightarrow a'=2,43 \ \left(\text{m}/\text{}\right){s^2}$ gia tốc đoàn tàu $|a|=|a'|=2,43 \ \left(\text{m}/\text{}\right){s^2} \Rightarrow F=Ma=4860N$
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,831
Bài viết
51,570
Thành viên
32,706
Thành viên mới nhất
tuiolaf
Top