Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
#1
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o\sqrt{2} \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là $I$ , công suất tiêu thụ cực đại là $P_{max}$ , hệ số công suất của cuộn dây và toàn mạch là $\cos \varphi_d$ và $\cos \varphi$ , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện lần lượt là $U_R$. $U_d$ và $U_C$ . Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
A. $P=P_{max}\cos \varphi\cos \varphi_d$
B. $P=UI\cos \varphi$
C. $P=\left(R+r\right)I^2$
D. $P=\left(U_R+U_d\cos \varphi_d\right)I$
 

minhtangv

Moderator
Moderator
#2
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o\sqrt{2} \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là $I$ , công suất tiêu thụ cực đại là $P_{max}$ , hệ số công suất của cuộn dây và toàn mạch là $\cos \varphi_d$ và $\cos \varphi$ , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện lần lượt là $U_R$. $U_d$ và $U_C$ . Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
A. $P=P_{max}\cos \varphi\cos \varphi_d$
B. $P=UI\cos \varphi$
C. $P=\left(R+r\right)I^2$
D. $P=\left(U_R+U_d\cos \varphi_d\right)I$
Theo mình thì $P=P_{max}\cos ^2\varphi$. Nên chọn . Các bạn cho ý kiến nhé!
 

Trạng thái

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với A=4cm. Biết m=100g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2N là 2T/3 (T là chu kì dao động).lấy π²=10. Chu kì dao động là?
Giải giúp e bài này vs!! ( giải bằng đường thẳng giúp e nha)
Tốc độ trung bình của vật trong
1 chu kì
Trong pi / 30 đâu tiên
Giúp em vs
Tracychan wrote on sam1995's profile.
Đây
Một thời đã xa =))
Một xe chuyển động thẳng châm dần đều cho đến khi dừng lại . Quãng đưpngf xe đi được trong giây đầu tiên gấp 19 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng . Quãng đường đi được trong cả 2 giai đoạn này là 100 m .Tìm quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại.
1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với A=4cm. Biết m=100g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi có độ lớn lớn hơn 2N là 2T/3 (T là chu kì dao động).lấy π²=10. Chu kì dao động là?
2. Một vật dao động với A=10cm.Trong 1 chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ vo ở trên là 20 cm/s. Tính vo?
Chứng minh khoảng cách của hai điểm cực đại (cực tiểu) liên tiếp bằng lamda/2 như thế nào ạ? Em cảm ơn.
Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng cách nhau lamđa/12. Khi li độ tại M là 3cm thì li độ tại N là -3√3cm. Tính biên độ sóng A
A. 6cm. C. 3√3 cm
B. 2√3 cm. D. 6√7 cm
Pls help me 😣 cách giải nhaaaa
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=4cos(4πt - 2π/3). Kể từ t=0. Sau khi vật đi được quãng đường 9cm vật có vận tốc bằng bao nhiêu?
Giải bằng đường thẳng giúp e nhé
Một con lắc lò xo nằm ngang DĐĐH với biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz, khối lượng của vật là m = 0,2kg. Lấy bi bình = 10. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là???
Giải giúp em với ạ
Top