điện trường

 1. V

  Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?

  Đặt hai điện tích q1= -4*10^-9 và q2 lần lượt tại 2 đỉnh A và B của hình vuông ABCD có cạnh là 10cm trong không khí. Để cường độ điện trường tại C có vecto Ec vuông góc với vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào?
 2. M

  Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm

  Cho hai điện tích q1= 4.10^-10C, q2=-4.10^-10C đặt ở hai điểm A, B trong không khí, AB= 2cm. Xác định vector cường độ điện trường vector E tại: * H - trung điểm AB * M cách A 1cm, cách B 3cm * N hợp với A, B thành tam giác đều Cho e xem thêm hình vẽ nữa ạ, cảm ơn ad nhiều :D
 3. Geni Nguyễn

  Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích

  Có hai điện tích $q_1$, $q_2$ đặt cách nhau $10 cm$ trong chân không. Điện tích $q_1$ = $5.10^{-9} C$, điện tích $q_2$ = $-5.10^{-9} C$. Xác định cường độ điện trường tại điểm $M$ nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và: a) cách đều hai điện tích; b) cách $q_1$ một khoảng $5 cm$ và cách...
 4. M

  Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào?

  Một điện tích âm đang chuyển động theo hướng của điện trường đồng nhất. Hỏi: Thế năng của hệ (điện tích - điện trường) tăng hay giảm? Điện tích đó đang chuyển động về phía điện thế cao hay thấp?
 5. thien than cua gio

  Tỉ số $\dfrac{q_1}{q_2}$ bằng bao nhiêu

  Hai con lắc đơn có cùng độ dài, cùng khối lượng. Hai vật nặng của hai cn lắc đó mang điện tích lần lượt là $q_1$ và $q_2$. Chúng được đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động bé của con lắc lần lượt là $T_1=2T_0$ và $T_2=\dfrac{2}{3}T_0$ với $T_0$ là chu kì...
Top