Có gì mới?

Các bài viết gần đây

Trạng thái

Bác nào đó hỏi về vật lý sinh học nhưng bị xóa rồi thì phải ._.
Diễn đàn thỉnh thoảng xuất hiện một vài bài quảng cáo, mong bro xóa bài viết đó và chặn ip người đó ạ :D
Top