Có gì mới?

Các bài viết gần đây

Trạng thái

Trên mặt nước có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 8 cm phát 2 song kết hợp với bước sóng bằng 4cm. Nguồn B sớm pha hơn A 1 góc pi/2. O là trung điểm AB, điểm Amin trên đoạn AO cách A gần nhất và xa nhất bằng bao nhiêu? ai giúp mình với ạ, ths
Diễn đàn đổi lại giao diện cũ, và sẽ cập nhật trong thời gian tới. Mọi người chờ nhé!!!
Top