Dòng thời gian

Lâu lâu vào lại mà giật cả mình @@
Ơ cái giao diện mới mất logo rồi @@
Một vật chuyển động trên đường thẳng AB với gia tốc không đổi. Lúc t = 0 vật ở A và có vận tốc v0. Sau thời gian t1 vật chuyển động đến B và có vận tốc là 0,5v0.
a) Xđ thời điểm t2 khi vật ở điểm C. Biết AC=5/3AB
b) Tính vận tốc trung bình của vật trong thời gian t2
Ai giúp e lm với đc ko ạ, e cảm ơn.
Solver
Solver
a) Ta có $AB = v_0t_1 - at_1^2/2$
$AC = v_0t_2 - at_2^2/2$
Mà $AC = 5/3AB$ nên ta sẽ tìm được $t_2$ theo $t_1$
b) Vận tốc trung bình: $v = AC/t_2 = v_0 - at_2/2$
Trên mặt nước có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 8 cm phát 2 song kết hợp với bước sóng bằng 4cm. Nguồn B sớm pha hơn A 1 góc pi/2. O là trung điểm AB, điểm Amin trên đoạn AO cách A gần nhất và xa nhất bằng bao nhiêu? ai giúp mình với ạ, ths
Diễn đàn đổi lại giao diện cũ, và sẽ cập nhật trong thời gian tới. Mọi người chờ nhé!!!
Top