Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ

[2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập sóng cơ trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn.
Thứ hai: Các bài post phải đánh số thứ tự.
Thứ ba: Phải giải quyết xong bài trước đó, rồi mới post bài tiếp theo.
44,255 Đọc
64 Trả lời

Topic: Ôn luyện sóng cơ học

Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những bài tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng bài, không được đăng hai bài trong quá trình gửi bài.
2. Giải bài thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các bài toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một bài toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các bài giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào bài viết.
6. Lưu ý: Những bài viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha,$S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là?
7,427 Đọc
85 Trả lời

Thời điểm đầu tiên để điểm M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm

Bài toán
Lúc t=0 sợi dây cao su nằm ngang bắt đầu giao động đi lên với chu kì 2s biên độ 5cm tạo thành sóng lan truyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng bằng 1,4cm. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm là
A. 1,53s
B. 2,23s
C. 1,83s
D. 1,23s
7,211 Đọc
8 Trả lời

Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I?

Bài toán
Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=a\cos(100\pi t); u_{B}=b\cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $1 m/s$. Gọi I là trung điểm AB. M là điểm thuộc $AI,N$ thuộc đoạn IB, thỏa mãn $IM=5 cm$; $IN=6,5 cm$.Số điểm trên đoạn $MN$ có biên độ cực đại và cùng pha với $I?$
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
10,013 Đọc
14 Trả lời

Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng $AB$ một đoạn xa nhất l

Bài toán:
Trong hiên tượng giao thoa sóng Hai nguồn $AB$ cách nhau 20 cm , dao động cùng biên độ cùng pha. Cùng tần số $f=50H_{z}$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $1.5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $A $bán kính $AB$. Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng $AB$ một đoạn xa nhất là :
A. 19.97 $cm$
B. 19.75 $cm$
C. 20 $cm$
D. 11.9 $cm$
4,001 Đọc
7 Trả lời

Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ $A$ gây ra tại $M$ sự giao thoa với biên độ $2A$. Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là:
A. $A$
B. $0$
C. $2A$
D. $A\sqrt{2}$
Khi thay đổi tần số của nguồn thì biên độ dao động của nguồn có thay đổi không????
4,533 Đọc
4 Trả lời

giao thoa sóng cơ

Giải giúp mình bài này huy.PNG
66 Đọc
0 Trả lời

Tốc độ phần tử tại D bằng

Bài toán
Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng bằng 15cm và có tần số 6Hz. Gọi M là bụng sóng dao động với biên độ bằng 6cm. C, D là hai điểm trên dây ở hai bên của M và cách M lần lượt là 9,375 và 8,75cm. Tại thời điểm t1, tốc độ phần tử tại C bằng $18\pi \sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ và đang tăng. Vào thời điểm $t_{2}=t_{1}+\dfrac{5}{36}\left(s\right)$ thì tốc độ phần tử tại D bằng
A. $54\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
B. $36\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
C. $18\pi \sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
D. 0
963 Đọc
10 Trả lời

Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD.

Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A, B cách nhau 6 cm, bước sóng $\lambda=6 mm$. Xét hai điểm C, D trên mặt nước tạo thành hình vuông ABCD. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD.
A. 8
B. 6
C. 5
D. 9
4,939 Đọc
3 Trả lời
Thích: hongmieu

Tìm tần số dao động của nguồn

Bài toán
Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó, trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại 2 điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng 48Hz đến 64Hz. Tìm tần số dao động cuả nguồn.
14,851 Đọc
3 Trả lời

Tần số dao động của nguồn

Bài toán
Trên sợi dây nằm ngang đang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động của bụng sóng là $2a$. Trên dây, cho $ M, N, P $ theo thứ tự là ba điểm liên tiếp dao động với cùng biên độ a, cùng pha. Biết $MN-NP=8\ cm$ , tốc độ truyền sóng là $120\ cm$. Tần số dao động của nguồn:
A. 5 Hz
B. 2,5 Hz
C. 9 Hz
D. 8 Hz
74 Đọc
0 Trả lời

Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là

Bài toán
M và N là 2 điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 12 cm. Tại 1 điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động với phương trình $u=2,5.\sqrt{2}.\cos \left(20\pi t\right) cm$ , tạo ra 1 sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v= 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là
A. 13 cm
B. 15,5 cm
C. 19 cm
D. 17 cm
15,865 Đọc
11 Trả lời

Tài liệu mới

Top