Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ

[2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí

Hôm nay mình lập topic nhằm có một cái nhìn tổng quan về bài tập sóng cơ trong các đề thi thử, đặc biệt là đề thi thử các trường Chuyên trên cả nước, mong các bạn tham gia nhiệt tình ^^!
Nội quy của topic như sau:
Thứ nhất: Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn.
Thứ hai: Các bài post phải đánh số thứ tự.
Thứ ba: Phải giải quyết xong bài trước đó, rồi mới post bài tiếp theo.
42,637 Đọc
64 Trả lời

Topic: Ôn luyện sóng cơ học

Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những bài tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng bài, không được đăng hai bài trong quá trình gửi bài.
2. Giải bài thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các bài toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một bài toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các bài giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào bài viết.
6. Lưu ý: Những bài viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha,$S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là?
6,720 Đọc
85 Trả lời

Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại

Bài toán
Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình (cm, s) và, lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s. Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S1 với S2 .
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .
b. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .
59 Đọc
0 Trả lời

Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

Bài toán
Trên một lò xo dài hai điểm A và B cách nhau 15,5cm. Tại thời điểm t1 = 0, người ta đặt tại A một nguồn dao động với phương trình u=3cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s), tạo ra một sóng dọc trên lò xo với tốc độ truyền sóng v=30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:
A. 12,5 cm
B. 15,6 cm
C. 11,0 cm
D. 14,0 cm
76 Đọc
0 Trả lời

Mức cường độ âm tại điểm A bằng ?

Bài toán
Cho ba điểm A B C liên tiếp cùng nằm trên một đường thẳng trong môi trường không hấp thụ âm. Nếu đặt nguồn âm tại điểm A thì mức cường độ âm tại B là 40dB, nếu đặt nguồn âm tại B thì mức cường độ âm tại C là 20dB. Hỏi nếu đặt nguồn âm tại C thì mức cường độ âm tại A là? Đáp án : 19dB
209 Đọc
1 Trả lời

Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O

Bài toán
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm $20 dB$ . Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường dộ âm $30dB$ thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng :
4
3
5
7
27,727 Đọc
3 Trả lời

Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là

Bài toán
Hai nguồn phát sóng đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10.4 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần số là 20 Hz cùng biên độ là 5 cm với bước sóng 2 cm. Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là
A. 19
B. 21
C. 22
D. 20
210 Đọc
0 Trả lời

Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là?

Bài toán
Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là
A. 18.
B. 9.
C. 22.
D. 11.
4,280 Đọc
6 Trả lời

Bài tập về sóng cơ

Bài toán
1. Trong thí nghiệm tạo sóng trên mặt nước, một cần rung tại O dao động điều hòa với tần số 20 Hz tạo ra những gợn sóng là những đường tròn đồng tâm O. Ở một thời điểm, người ta đo được đường kính của gợn sóng thứ hai và gợn sóng thứ sáu lần lượt là 14 cm và 30 cm. Tốc độ truyền sóng là
A. 64 cm/s
B. 32 cm/s
C. 80 cm/s
D. 40 cm/s
Bài toán
2. Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng 1 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai trục tọa độ vuông góc Ox và Oy. Biết M nằm trên Ox, có tọa độ 8 cm, N nằm trên Oy, có tọa độ 12 cm. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
A. 7
B. 4
C. 6
D. 5
185 Đọc
0 Trả lời

Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN

Một nguồn âm điểm o phát ra âm thanh truyền trong mt đẳng hướng và k hấp thụ âm
2 điểm M, N cùng với O tạo thành 1 tam giác đều. Mức cường độ âm tại M=27,75dB. Hỏi mức cường độ âm max tại 1 điểm trên đoạn MN:
A. 32dB B. 29dB C. 28dB D. 30dB
200 Đọc
1 Trả lời

Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN

Bài toán
Hai nguồn sóng dao động cùng pha cách nhau 4,5 bước sóng. Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN nhận hai nguồn làm đường kính
903 Đọc
3 Trả lời

Tài liệu mới