Động học chất điểm

nhocvukhoa
nhocvukhoa
Chuyển động
Một chất điểm có hệ phương trình x=5-10sin(2πt) và y=4+10(sin2πt)
a. Xác định vị trí chất điểm lúc t=5s
b. Xác đinh quỹ đạo
c. Xác định vecto v lúc t=5s
d. Tính S đi từ lúc t=0 đến t=5s
Mình cảm ơn ạ.​
 
Lời giải
Mình làm thử
a, Thay $t$ vào là tìm được tọa độ của chất điểm.
b, $y=4+5-x=9-x$, do $x$ có giới hạn từ $-5$ đến $5$ nên quỹ đạo là đoạn thẳng.
c, $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}$ với $v_x=x'$, $v_y=y'$, bạn đạo hàm ra rồi thay $t$ vào là tính được.
 
Dgtd1511
Dgtd1511
Lí 10
Một cano chuyển động thẳng đều. Đầu tiên cano chạy theo hướng nam bắc trong time 2.4 phút rồi thay đổi tức thì sang hướng đông tẩy chạy thêm 2 phút nx dừng lại. Quãng đường là 1km. Tính v cano
 
Tìm góc ném để vật đạt tầm xa cực đại khi ném từ độ cao h
Bài toán
Một vật được ném từ độ cao $h = 20m$ với vận tốc ban đầu $vo = 14 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, tìm góc ném để vật đạt tầm xa cực đại, tính tầm xa cực đại đó. Cho $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
 
Xem các bình luận trước…
P
phuongbb
Bán kính lớn nhất của hành tinh là
Bài toán
Tìm bán kính lớn nhất của hành tinh nếu nó quay quanh trục với vận tốc góc là 10 vòng/giây.
 
Meta
Meta
Xác định thời gian ô tô đi được trong 20m cuối
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h bỗng hãm phanh, sau đó ô tô chuyển động chậm dần đều. Sau thời gian 20s ô tô đã đi được quãng đường 0,35km kể từ lúc hãm phanh. Xác định thời gian khi ô tô đi dược quãng đường 20m cuối
 
Nhilantran1
Nhilantran1
Công thức cộng vận tốc
Lúc 6h một ô tô đi qua điểm A trên một đường thẳng nằm ngang với vận tốc 12 m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. A cách chân dốc C 20m. Dốc nghiêng 60 độ. Cùng lúc đó có 1 ô tô thứ 2 đi qua B trên dốc cách chân dốc 3m, chuyển động nhanh dần đều 0,4 m/s
Chọn gốc tọa độ chân dốc, chiều (+) theo hướng xe A đi qua A
- tìm thời gian, vị trí hai xe gặp nhau
- Khoảng cách tương đối xe A xe B trong 30s kể từ khi bắt đầu chuyển động
 
[Vật lý] Viết phương trình chuyển động của hai xe
Cùng một lúc một ôtô chuyển động chậm dần đều qua điểm A về phía điểm C với vận tốc $25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, gia tốc $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ và một xe máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm B về phía C với gia tốc $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)%. Cho $AB=100m$.
A) Viết phương trình chuyển động của hai xe.
B) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
C) Xác định vận tốc của hai xe lúc gặp nhau.
D) Xác định khoảng cách giữa hai xe sau khi khảo sát 10s.
 
Tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng
Bài toán
Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h, tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy
Bài toán
Hai vòng nhỏ O và O’ lần lượt được lồng vào hai thanh AB và A’B’ cố định và song song. Một sợi dây không dãn luồn qua O’ và một đầu nối với A’. Đầu kia nối với O. Tại thời điểm khi góc ̂′ = 30 thì vòng O’ chuyển động xuống dưới với vận tốc v=20 m/s. Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy
 
Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?
Bài toán
Một đoàn tàu chuyển động chậm dần đều vào ga. Toa thứ 2 đi qua người quan sát trong 1s. Toa thứ 3 đi ngang người quan sát trong 1,2s. Các toa tàu có chiều dài như nhau. Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?
 
Xem các bình luận trước…
  • Bị xóa bởi Nghịch Thiên
  • Lý do: Nhầm nút
Gọi S, T lần lượt là quãng đường và thời gian từ lúc toa 2 đi qua người đến khi tàu dừng.

Ta được pt sau:
 
Mình xin phép giải bằng cách khác nhẹ về tính toán hơn.

Gọi T và S là thời gian và quãng đường từ lúc đầu toa 2 đi qua người đến lúc đoàn tàu dừng hẳn, a là gia tốc.

$S = \dfrac{aT^2}{2}$ (1)

Khi toa 2 đi qua, sau thời gian 1s, quãng đường giảm một khoảng l bằng chiều dài toa.

$S - l = \dfrac{a\left(T-1\right)^2}{2}$ (2)

Và khi toa 3 đi qua, sau thời gian 2,2s, quãng đường giảm một khoảng 2l.

$S - 2l = \dfrac{a\left(T-2,2\right)^2}{2}$ (3)

Thay S từ (1) vào (2) và (3) sau đó chia vế theo vế được T = ......

Gọi x là khoảng thời gian toa 1 đi qua người, ta được pt:

$S+L = \dfrac{a\left(T+x\right)^2}{2}$ từ đó tìm được x.

Khoảng thời gian cần tìm là T + x.
 

Tài liệu mới

Top