Động học chất điểm

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Công thức cộng vận tốc

  Lúc 6h một ô tô đi qua điểm A trên một đường thẳng nằm ngang với vận tốc 12 m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. A cách chân dốc C 20m. Dốc nghiêng 60 độ. Cùng lúc đó có 1 ô tô thứ 2 đi qua B trên dốc cách chân dốc 3m, chuyển động nhanh dần đều 0,4 m/s
  Chọn gốc tọa độ chân dốc, chiều (+) theo hướng xe A đi qua A
  - tìm thời gian, vị trí hai xe gặp nhau
  - Khoảng cách tương đối xe A xe B trong 30s kể từ khi bắt đầu chuyển động

  [Vật lý] Viết phương trình chuyển động của hai xe

  Cùng một lúc một ôtô chuyển động chậm dần đều qua điểm A về phía điểm C với vận tốc $25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, gia tốc $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ và một xe máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm B về phía C với gia tốc $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)%. Cho $AB=100m$.
  A) Viết phương trình chuyển động của hai xe.
  B) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
  C) Xác định vận tốc của hai xe lúc gặp nhau.
  D) Xác định khoảng cách giữa hai xe sau khi khảo sát 10s.

  Cộng vận tốc

  Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h, tính vận tốc của thuyền trongn nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng

  Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy

  Bài toán
  Hai vòng nhỏ O và O’ lần lượt được lồng vào hai thanh AB và A’B’ cố định và song song. Một sợi dây không dãn luồn qua O’ và một đầu nối với A’. Đầu kia nối với O. Tại thời điểm khi góc ̂′ = 30 thì vòng O’ chuyển động xuống dưới với vận tốc v=20 m/s. Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy

  Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?

  Bài toán
  Một đoàn tàu chuyển động chậm dần đều vào ga. Toa thứ 2 đi qua người quan sát trong 1s. Toa thứ 3 đi ngang người quan sát trong 1,2s. Các toa tàu có chiều dài như nhau. Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?

  Bài tập động học chất điểm

  Câu hỏi
  Anh chị nào có tài liệu về bài tập thực tế chương "Động học chất điểm" và cách sử dụng không ạ. Có thể cho em thanh khảo với ạ.

  Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0

  Bài toán
  Một chất điểm chuyển động đều với phương trình quỹ đạo $\dfrac{x^2}{a^2}+ \dfrac{y^2}{b^2} =1$ với (a, b là hằng số dương). Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0
  A. $R=ab$
  B. $R=2ab$
  C. $R=\sqrt{a^2+b^2}$
  D. $R=\dfrac{a^2}{b}$

  Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy?

  Bài toán
  Một thang máy không có trần đang đi lên với tốc độ không đổi là 10 m/s. Từ độ cao 2m cách sàn thang máy, một cậu bé đứng trong thang máy tung một quả cầu lên theo phương thẳng đứng, đúng lúc sàn thang máy cách đất 3m. Tốc dộ ban đầu của quả cầu so với thang máy là 20 m/s. Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy. [/baitoan]
  A. 50,9m; 4,18s
  B. 47,9m; 4,18s
  C. 22,4m; 2,22s
  D. 25,4; 2,22s

  Sự rơi tự do

  Bài toán
  1 vật đc ném lên cao theo phương thẳng đứng với v=20 m/s từ độ cao 10m so với mặt đất. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
  a, tính thời gian để vật đạt độ cao cực đại, tính dooj cao cực đại đó.
  B, sau bao lâu vật lại đi qua vị trí ném lúc đuầ. Tính vận tốc của vật lúc đó.
  C, tìm thời điểm và vận tốc của vật khi chạm đất.

  Hỏi trọng quá trình 2 hòn đá chuyển động khoảng cách ngắn nhất của chúng bằng bao nhiêu?

  Bài toán
  Từ 2 điểm ở cùng độ cao h trên mặt đất và cách nhau 1 khoảng bằng L. Người ta đồng thời ném 2 hòn đá :1 hướng lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc v1
  1 hướng nằm ngang với vận tốc v2
  Hỏi trọng quá trình 2 hòn đá chuyển động khoảng cách ngắn nhất của chúng bằng bao nhiêu biết rằng vận tốc ban đầu 2 hòn đá cùng nằm trong 1 mặt phẳng

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...