Động học chất điểm

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy

  Bài toán
  Hai vòng nhỏ O và O’ lần lượt được lồng vào hai thanh AB và A’B’ cố định và song song. Một sợi dây không dãn luồn qua O’ và một đầu nối với A’. Đầu kia nối với O. Tại thời điểm khi góc ̂′ = 30 thì vòng O’ chuyển động xuống dưới với vận tốc v=20 m/s. Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy

  Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?

  Bài toán
  Một đoàn tàu chuyển động chậm dần đều vào ga. Toa thứ 2 đi qua người quan sát trong 1s. Toa thứ 3 đi ngang người quan sát trong 1,2s. Các toa tàu có chiều dài như nhau. Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?

  Bài tập động học chất điểm

  Câu hỏi
  Anh chị nào có tài liệu về bài tập thực tế chương "Động học chất điểm" và cách sử dụng không ạ. Có thể cho em thanh khảo với ạ.

  Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0

  Bài toán
  Một chất điểm chuyển động đều với phương trình quỹ đạo $\dfrac{x^2}{a^2}+ \dfrac{y^2}{b^2} =1$ với (a, b là hằng số dương). Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0
  A. $R=ab$
  B. $R=2ab$
  C. $R=\sqrt{a^2+b^2}$
  D. $R=\dfrac{a^2}{b}$

  Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy?

  Bài toán
  Một thang máy không có trần đang đi lên với tốc độ không đổi là 10 m/s. Từ độ cao 2m cách sàn thang máy, một cậu bé đứng trong thang máy tung một quả cầu lên theo phương thẳng đứng, đúng lúc sàn thang máy cách đất 3m. Tốc dộ ban đầu của quả cầu so với thang máy là 20 m/s. Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy. [/baitoan]
  A. 50,9m; 4,18s
  B. 47,9m; 4,18s
  C. 22,4m; 2,22s
  D. 25,4; 2,22s

  Sự rơi tự do

  Bài toán
  1 vật đc ném lên cao theo phương thẳng đứng với v=20 m/s từ độ cao 10m so với mặt đất. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
  a, tính thời gian để vật đạt độ cao cực đại, tính dooj cao cực đại đó.
  B, sau bao lâu vật lại đi qua vị trí ném lúc đuầ. Tính vận tốc của vật lúc đó.
  C, tìm thời điểm và vận tốc của vật khi chạm đất.

  Hỏi trọng quá trình 2 hòn đá chuyển động khoảng cách ngắn nhất của chúng bằng bao nhiêu?

  Bài toán
  Từ 2 điểm ở cùng độ cao h trên mặt đất và cách nhau 1 khoảng bằng L. Người ta đồng thời ném 2 hòn đá :1 hướng lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc v1
  1 hướng nằm ngang với vận tốc v2
  Hỏi trọng quá trình 2 hòn đá chuyển động khoảng cách ngắn nhất của chúng bằng bao nhiêu biết rằng vận tốc ban đầu 2 hòn đá cùng nằm trong 1 mặt phẳng

  Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Bài toán
  1. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 6 m/s, sau khi đi được một quãng đường s vận tốc đạt được là 12 m/s. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.
  2. Một xe mở máy và chuyển động nhanh dần đều. Trên đoạn đường S đầu tiên vật đi với gia tốc $a_{1}$ và vận tốc tăng được một lượng Δv. Trên đoạn đường S sau vật đi với gia tốc tăng được một lượng Δv'= Δv/2. Hãy tính $a_{1}, a_{2}$.
  3. Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_{0}$ thì lên dốc. Vật đi qua vị trí cách chân dốc 30m tại hai thời điểm $t_{1}=1s, t_{2}=2s$. Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của vật biết quá trình đi lên và đi xuống của vật gia tốc của vật có độ lớn như nhau.

  Tìm hướng chạy để người đó gặp ô tô lúc vừa tới

  Bài toán
  1 người đứng tại điểm M cách con đường thẳng AB 1 đoạn h= 50m để chờ ô tô.
  Khi nhìn thấy ô tô còn cách mình 1 đoạn L=200m thì người đó bắt đầu chạy ra đường để bắt kịp ô tô. Vận tốc của ô tô là $v_1=36$ km/h. Nếu người đó chạy với vận tốc $v_2=12$km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới?
  Giúp mình chi tiết và dễ hiểu nhé

  Tính thời gian đi cả quãng đường

  Bài toán
  Một vật chuyển động chậm dần đều trên ba quãng đường liên tiếp bằng nhau rồi đứng lại. Biết rằng thời gian đi trong đoạn đường thứ 2 là 1 giây. Tính thời gian đi cả quãng đường

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...