Động học chất điểm

Bán kính lớn nhất của hành tinh là

Bài toán
Tìm bán kính lớn nhất của hành tinh nếu nó quay quanh trục với vận tốc góc là 10 vòng/giây.
160 Đọc
0 Trả lời

Xác định thời gian ô tô đi được trong 20m cuối

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h bỗng hãm phanh, sau đó ô tô chuyển động chậm dần đều. Sau thời gian 20s ô tô đã đi được quãng đường 0,35km kể từ lúc hãm phanh. Xác định thời gian khi ô tô đi dược quãng đường 20m cuối
149 Đọc
0 Trả lời

Công thức cộng vận tốc

Lúc 6h một ô tô đi qua điểm A trên một đường thẳng nằm ngang với vận tốc 12 m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. A cách chân dốc C 20m. Dốc nghiêng 60 độ. Cùng lúc đó có 1 ô tô thứ 2 đi qua B trên dốc cách chân dốc 3m, chuyển động nhanh dần đều 0,4 m/s
Chọn gốc tọa độ chân dốc, chiều (+) theo hướng xe A đi qua A
- tìm thời gian, vị trí hai xe gặp nhau
- Khoảng cách tương đối xe A xe B trong 30s kể từ khi bắt đầu chuyển động
263 Đọc
7 Trả lời

[Vật lý] Viết phương trình chuyển động của hai xe

Cùng một lúc một ôtô chuyển động chậm dần đều qua điểm A về phía điểm C với vận tốc $25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, gia tốc $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ và một xe máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm B về phía C với gia tốc $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)%. Cho $AB=100m$.
A) Viết phương trình chuyển động của hai xe.
B) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
C) Xác định vận tốc của hai xe lúc gặp nhau.
D) Xác định khoảng cách giữa hai xe sau khi khảo sát 10s.
232 Đọc
2 Trả lời

Tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng

Bài toán
Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h, tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng
184 Đọc
0 Trả lời

Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy

Bài toán
Hai vòng nhỏ O và O’ lần lượt được lồng vào hai thanh AB và A’B’ cố định và song song. Một sợi dây không dãn luồn qua O’ và một đầu nối với A’. Đầu kia nối với O. Tại thời điểm khi góc ̂′ = 30 thì vòng O’ chuyển động xuống dưới với vận tốc v=20 m/s. Tìm vận tốc của vòng O tại thời điểm ấy
142 Đọc
0 Trả lời

Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?

Bài toán
Một đoàn tàu chuyển động chậm dần đều vào ga. Toa thứ 2 đi qua người quan sát trong 1s. Toa thứ 3 đi ngang người quan sát trong 1,2s. Các toa tàu có chiều dài như nhau. Hỏi sau bao lâu đoàn tàu dừng lại, tính từ lúc đầu toa thứ nhất đi ngang người quan sát?
402 Đọc
4 Trả lời

Bài tập động học chất điểm

Câu hỏi
Anh chị nào có tài liệu về bài tập thực tế chương "Động học chất điểm" và cách sử dụng không ạ. Có thể cho em thanh khảo với ạ.
443 Đọc
1 Trả lời

Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0

Bài toán
Một chất điểm chuyển động đều với phương trình quỹ đạo $\dfrac{x^2}{a^2}+ \dfrac{y^2}{b^2} =1$ với (a, b là hằng số dương). Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0
A. $R=ab$
B. $R=2ab$
C. $R=\sqrt{a^2+b^2}$
D. $R=\dfrac{a^2}{b}$
401 Đọc
0 Trả lời

Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy?

Một thang máy không có trần đang đi lên với tốc độ không đổi là 10 m/s. Từ độ cao 2m cách sàn thang máy, một cậu bé đứng trong thang máy tung một quả cầu lên theo phương thẳng đứng, đúng lúc sàn thang máy cách đất 3m. Tốc dộ ban đầu của quả cầu so với thang máy là 20 m/s. Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy. [/baitoan]
A. 50,9m; 4,18s
B. 47,9m; 4,18s
C. 22,4m; 2,22s
D. 25,4; 2,22s
386 Đọc
0 Trả lời

Tài liệu mới