Bài tập Động học chất điểm

T
Thanh0989
Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó
Bài toán
Đồ thị phụ thuộc vận tốc của vật vào thời gian có dạng nửa elip như hình vẽ. Vận tốc cực đại của vật là $v_0$, thời gian chuyển động là $t_0$. Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó
3951
 
Xem các bình luận trước…
Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc là 20 rad/s
Bài toán
Một sợi dây không dãn có chiều dài 1m, khối lượng không đáng kể. Một đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 35m, còn đầu kia buộc một viên bi. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc là 20 rad/s.
a) Khi dây nằm ngang, vật đi xuống, dây đứt. Tính thời gian bi chạm đất và vận tốc lúc chạm đất là bao nhiêu?
b) Khi dây nằm ngang, vật đi lên, dây đứt. Tính thời gian bi chạm đất và vận tốc lúc chạm đất là bao nhiêu?
Biết rằng $g=10$ m/$s^2$
 
Lời giải
Lời giải của chanhquocnghiem bên diendantoanhoc
Khi dây đứt, vận tốc viên bi hướng xuống và có độ lớn là $v_{0}=\omega. R=20.1=20(m/s)$
Lấy gốc thời gian lúc dây đứt, gốc tọa độ tại vị trí viên bi khi dây đứt, chiều dương hướng xuống dưới.
Phương trình chuyển động của viên bi là $x=v_{0}. T+\dfrac{g. T^2}{2}=20t+5t^2$
Khi chạm đất $x=25$ (m) suy ra $5t^2+20t-25=0$ ---> $t=1$ (s) (bỏ nghiệm âm)
Khi đó $v=v_{0}+g. T=20+10.1=30$ (m/s)
 
Kiều Thái
Kiều Thái
Tìm điều kiện để xe (2) không đâm vào xe (1) ?
Bài toán
Hai xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v1, v2 (v1 < v2). Khi người lái xe (2) nhìn thấy xe (1) ở phía trước thì hai xe cách nhau đoạn d. Người lái xe (2) hãm thắng để xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a. Tìm điều kiện để xe (2) không đâm vào xe (1) ?
 
Xem các bình luận trước…
Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 1: Sau 20s, đoàn tàu giảm vận tốc từ 72 km/h xuống còn 36 km/h. Sau đó chuyển động thẳng đều trong 30s. Cuối cùng chuyển động chậm dần đều và đi thêm 400m nữa thì dừng lại.
A. Tính gia tốc từng giai đoạn
b. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường
Bài 2: 1 ô tô dừng hẳn sau 10s kể từ khi tắt máy. Sau 5s kể từ khi tắt máy ô tô đi được 37,5 m. Tìm gia tốc và quãng đường nó đi được từ lúc tắt máy tới khi dừng hẳn.
Bài 3: Ô tô chuyển động đi qua A với vân tốc $v_{0}$ thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều đến B có vận tốc 50,4 km/h và có vận tốc 72 km/h khi tới C. Biết quãng đường AB= 2/3 BC.
Tính vận tốc $v_{0}$ và gia tốc của ô tô.
Bài 4: 1 xe chuyển động nhanh dần đều với $v_{0}$ = 18 km/h. Trong giây thứ 5 đi được 5,45 m. Tính:
a. Gia tốc của xe
b. Quãng đường xe đi được trong giây thứ 10
c. Quãng đường xe đi được trong 10s đầu
Bài 5: 1 vật chuyển động nhanh dần đều, trong giây thứ tư đi được 5,5 m. Trong giây thứ 5 đi được 6,5 m. Tính gia tốc a.
1 ô tô chuyển động biến đổi đều. Trong 5s cuối trước khi dừng hẳn thì đi được 3,125 m. Tìm gia tốc.
Bài 6: 1 xe chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được trong 2s đầu dài hơn quãng đường đi được trong 2s cuối là 36m. Quãng đường giữa 2 khoảng thời gian trên là 160m. Tìm thời gian cho đến khi dừng hẳn.
Cảm ơn ạ :)
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Mấy bài này đơn giản mà.. Chịu khó suy nghĩ là ra!
Ví dụ bài 4. Câu a.$s_5-s_4=5,45m$
$ \Rightarrow v_0.5+\dfrac{a.5^2}{2}-\left(v_0.4+\dfrac{a.4^2}{2}\right)=5,45$
Với$v_0=5$ m/s
$ \Rightarrow a=0,1\dfrac{m}{s^2}$
Câu b.$s_{10}-s_9=5.10+\dfrac{a.10^2}{2}-\left(5.9+\dfrac{a.9^2}{2}\right)=5,95m$
Câu c.$s_{10}=5.10+\dfrac{0,1.{10}^2}{2}=55m$
 
Tính thời gian chuyển động của thuyền
Bài toán
Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền
Bài này bên toán mà, với lại xông thức tính cơ bản: t=s/v
Thời gian thuyền đi và về :
$t=\dfrac{6}{5+1}+\dfrac{6}{5-1}=2,5h$
:v
 
Dgtd1511
Dgtd1511
E ms lên lớp 10 anh chị bày e bài này vx
Haii xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 tốc độ 15km/h di chuyênr liên tục. Xe 2 khởi hành trc 1h nhưng nghỉ 2h. Hỏi xe 2 phải di chuyển vs vt bn ms đến B cùng lúc vs xe 1
 
Ô tô có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu ở cuối đoạn đường mà không bị trượt?
Ô tô chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang là một cung tròn bán kính 100m góc ở tâm là 300 ô tô có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu ở cuối đoạn đường mà không bị trượt biết hệ số ma sát là k=0.3 bỏ qua các ma sát cản chuyển động và các bánh xe đều là bánh phát động
 
Thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
Em có một thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
Trên đồ thị A, em thấy v giảm => a cũng giảm theo, mà sách giáo khoa lại bảo rằng đó là đồ thị của vận tốc trong chuyển động nhanh dần đều (theo em v giảm thì là chậm dần đều mới đúng chứ)
Trên đồ thị B, em thấy v tăng => a cũng tăng theo, mà sách giáo khoa lại bảo rằng đó là đồ thị của vận tốc trong chuyển động chậm dần đều (theo em v tăng thì là nhanh dần đều mới đúng chứ)
........không biết em có hiểu sai chỗ nào không?..................mong thầy cô và các bạn gỡ rối
 
Xem các bình luận trước…
Hi vậy là em cũng thắc mắc giống anh lúc học cái này, anh cũng hỏi câu y chang vậy thầy của mình.
Em nói đúng gia tốc âm thì vận tốc giảm, nhưng để ý kĩ là vận tốc giảm chứ không phải tốc độ em à ,vận tốc người ta xét chiều còn tốc độ thì không.
Anh ví dụ cụ thể nhé trên quãng đường đường AB chiều dương từ A đến B. Em xuất phát tại điểm B với gia tốc có độ lớn a vận tốc $v_0$ đi về phía A. Thì sau một thời gian nào đó em đạt vận tốc là $v_1 \left(v_1>v_2\right)$ tức là em chuyển động nhanh dần đều đồng ý không?

Nhưng theo chiều dương quy ước ,em đi ngược chiều dương tức là gia tốc và vân tốc tức thời của em đều ngược với chiều dương nên người ta thêm dấu - vào 2 đại lượng đó ám chỉ nó đang đi ngược theo chiều dương vậy thôi. Chứ về bản chất em vẫn đang đi nhanh dần ok. Dấu trừ trong vật lý cho ta biết vật đó chuyển động theo chiều nào chứ không phải có ý nghĩa toán học âm dương. Trong toán -6<-3 nhưng trong lý thì chưa chắc vậy đâu
Để cho dễ em cứ nhớ chuyển động nhanh dần gia tốc và vận tốc cùng chiều tức cùng dấu, chậm dần đều thì gia tốc và vận tốc ngược chiều tức ngược dấu
Em tưởng Vận tốc với tốc độ là một chứ ạ
 
V
VAWN MINH
Bài toán chuyển động ném ngang
Bài toán
Một hòn đá được ném ngang với vận tốc 25 m/s. Tính gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến của hòn đá và bán kính cong của quỹ đạo sau lúc ném 2s?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mến Trần
Mến Trần
How much time is required for the car to pass the truck?
Bài toán
The driver of a car wishes to pass a truck that is traveling at a constant speed of 20.0 m/s (about 45 mi/h). Initially, the car is also traveling at 20.0 m/s and its front bumper is 24.0 m behind the truck's rear bumper. The car accelerates at a constant 0.600 m/s2, then pulls back into the truck's lane when the rear of the car is 26.0 m ahead of the front of the truck. The car is 4.5 m long and the truck is 21.0 m long.
(a) How much time is required for the car to pass the truck?
(b) What distance does the car
travel during this time?
(c) What is the final speed of the car?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
The driver of a car wishes to pass a truck that is traveling at a constant speed of 20.0 m/s (about 45 mi/h). Initially, the
car is also traveling at 20.0 m/s and its front bumper is 24.0 m behind the truck's rear bumper. The car accelerates at a constant
0.600 m/s2, then pulls back into the truck's lane when the rear of the car is 26.0 m ahead of the front of the truck. The car is 4.5 m
long and the truck is 21.0 m long.(a) How much time is required for the car to pass the truck?(b) What distance does the car
travel during this time?(c) What is the final speed of the car?
Tạm dịch:
Một tài xế ôtô muốn vượt một xe tải đang chạy với vận tốc không đổi 20.0 m/s (khoảng 45 dặm/h). Ban đầu ôtô cũng chạy với vận tốc 20.0 m/s và đầu ôtô cách đuôi xe tải 24.0 m. Ôtô có gia tốc không đổi 0.600 m/s2, sau khi vượt ôtô quay lại làn đường của xe tải và đuôi ôtô cách đầu xe tải 26.0 m. Biết ôtô dài 4.5 m và xe tải dài 21 m.
A. Xác định thời gian để ôtô vượt qua xe tải?
B. Tính quãng đường xe tải đi được trong cả quá trình?
C. Tính vận tốc sau cùng của ôtô?
(Tôi không giỏi Tiếng Anh lắm nên có gì sai sót xin mọi người góp ý và sửa hộ. Xin cảm ơn!)
 
The driver of a car wishes to pass a truck that is traveling at a constant speed of 20.0 m/s (about 45 mi/h). Initially, the
car is also traveling at 20.0 m/s and its front bumper is 24.0 m behind the truck's rear bumper. The car accelerates at a constant
0.600 m/s2, then pulls back into the truck's lane when the rear of the car is 26.0 m ahead of the front of the truck. The car is 4.5 m
long and the truck is 21.0 m long.(a) How much time is required for the car to pass the truck?(b) What distance does the car
travel during this time?(c) What is the final speed of the car?
Tạm dịch:
Một tài xế ôtô muốn vượt một xe tải đang chạy với vận tốc không đổi 20.0 m/s (khoảng 45 dặm/h). Ban đầu ôtô cũng chạy với vận tốc 20.0 m/s và đầu ôtô cách đuôi xe tải 24.0 m. Ôtô có gia tốc không đổi 0.600 m/s2, sau khi vượt ôtô quay lại làn đường của xe tải và đuôi ôtô cách đầu xe tải 26.0 m. Biết ôtô dài 4.5 m và xe tải dài 21 m.
A. Xác định thời gian để ôtô vượt qua xe tải?
B. Tính quãng đường ôtô đi được trong cả quá trình?
C. Tính vận tốc sau cùng của ôtô?
(Tôi không giỏi Tiếng Anh lắm nên có gì sai sót xin mọi người góp ý và sửa hộ. Xin cảm ơn!)
 

Tài liệu mới

Top