Bài tập

Trang.99
Trang.99
Bài thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
Bài toán
Mọi người giúp mình trả lời 2 câu hỏi ở bài 57: Thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, vật lí 10 nâng cao.
Câu 1: Ở phương án 1, có thể dùng lực kế ở phương án 2 thay cho cân đòn và các gia trọng được không? Vì sao?
Câu 2: Ở phương án 2, có thể không dùng lực kế mà xác định các lực bằng cân đòn và các gia trọng được không? Vì sao?
 
Xem các bình luận trước…
Lời giải

Câu 1. Được thậm chí còn tiện lợi hơn trong bố trí thí nghiệm nhưng độ chính xác kém hơn.
Câu 2. Được luôn. Các bước tiến hành:
+Treo vòng kim loại vào đầu bên trái đòn cân sau đó treo các gia trọng vào đầu bên phải sau đó chỉnh thăng bằng.
+Nâng từ từ cốc nước lên cho tới khi đáy vòng bứt ra khỏi mặt thoáng khối nước
+$\sigma=\dfrac{mg}{l_1+l_2}$
Với $l_1,l_2$ là chu vi trong và ngoài vòng kim loại, m là tổng khối luợng của gia trọng.
Dạ anh ơi em hỏi vì sao nó thuận tiện hơn ạ. Có phải là các bước tiến hành đơn giản hơn phải không anh
 
Cho mk hỏi khái niệm lực căng bề mặt chất lỏng là gì? Càng ngắn gọn càng tốt ^^
 
minhtangv
minhtangv
Bài tập tính khối lượng riêng
Bài toán
100 hộp sữa giống nhau có tổng trọng lượng là 500N, mỗi hộp sữa có khối lượng là bao nhiêu gam? Giả sử thể tích của sữa trong mỗi hộp là 307,72cm3, tính khối lượng riêng của sữa, biết khối lượng của vỏ hộp sữa là 120g.
 
Lời giải

Trọng lượng của mỗi hộp sữa là:
$P=\dfrac{500}{100}=5N$
Khối lượng của mỗi hộp sữa là:
$m=\dfrac{P}{10}=0,5kg=500g$
Khối lượng của sữa trong mỗi hộp sữa là:
$M_s=500-120=380g$
Khối lượng riêng của sữa là:
$D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{380}{307,72}=1,234\dfrac{g}{cm^3}$
 
Last edited:
L
lilac
Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm
Bài toán
Một ống mao dẫn có r=0,05cm và hàn kín 1 đầu. Người ta nhưng đầu hở của ống xuống nước theo phương thẳng đứng. Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm? Áp suất khí quyển là 1atm. Suất căng bề mặt nước là 0,07 N/m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một ống mao dẫn có r=0,05cm và hàn kín 1 đầu. Người ta nhưng đầu hở của ống xuống nước theo phương thẳng đứng. Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm? Áp suất khí quyển là 1atm. Suất căng bề mặt nước là 0,07 N/m
Lời giải
Cột nước đứng cân bằng khi trọng lượng cột nước+độ chênh áp lực=lực căng bề mặt. Gọi S là tiết diện trong của ống, l là chu vi trong của ống $\left(S=\pi . R^2; l=2\pi . R\right)$
$mg+\left(p-p_0\right)S=\sigma l$(1)
Áp dụng Đl Bôi lơ-Marriot $p_0.L=p\left(L-h\right) \Rightarrow p=p_0\dfrac{L}{L-h}$
$ \Rightarrow p-p_0=p_0\dfrac{h}{L-h}$(2)
Từ (1),(2)$ \Rightarrow L$
 
Last edited:

Tài liệu mới

Top